dinsdag, 21. mei 2013 - 8:20 Update: 03-07-2014 0:57

Mega energieplan in de maak

Mega energieplan in de maak
Mega energieplan in de maak
Den Haag

Met een landelijke voorlichtingscampagne wordt volgend jaar de grootste energiebesparingsoperatie ooit in gang gezet.

Milieubeweging, overheid én energiesector willen met 'een vliegende start' een nationaal draagvlak bereiken voor de omschakeling naar een duurzame energievoorziening. Dat meldt dagblad Trouw op basis van een vertrouwelijk conceptrapport van het Nationaal Energieakkoord. Overheid en maatschappelijke organisaties zouden hierover al maanden met elkaar in gesprek zijn. Zuiniger omgaan met energie is een van de pijlers onder het akkoord. Alleen door hard ingrijpen in het energieverbruik kan de uitstoot van het broeikasgas CO2 worden teruggedrongen, aldus het rapport.

In 2020 moet van minstens een miljoen huishoudens en bedrijven ruim de helft van het elektriciteitsverbruik uit duurzame energiebronnen komen, zoals wind en zonne-energie. In het plan moeten alle woningen en gebouwen in Nederland 'energieneutraal' zijn. De opstellers van het akkoord zouden het nog niet eens zijn over alle punten. Zo vindt de milieubeweging niet alle maatregelen "dwingend genoeg". Vrijdag zit men opnieuw om de tafel.
 

Provincie: