vrijdag, 8. maart 2013 - 17:20 Update: 03-07-2014 1:01

Nederland stopt politietrainingsmissie Kunduz

Nederland stopt politietrainingsmissie Kunduz
Foto: Min. Defensie

Den Haag/Kunduz - De militairen die in Kunduz zijn voor de politietrainingsmissie zullen 1 juli 2013 stoppen.

Het werk gaat tot die datum onverminderd voort, maar het accent verschuift verder naar de overdracht van taken aan de Afghaanse autoriteiten. Personeel en materieel hebben uiterlijk 1 november de Duitse basis in Kunduz verlaten. De ministerraad heeft daarmee vrijdag ingestemd op voorstel van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie heeft sinds de zomer van 2011 een stevige basis gelegd voor de hele justitieketen in Kunduz. De Afghanen zijn nu - eerder dan gepland – klaar om zelf de volle verantwoordelijkheid voor politietraining te dragen in Kunduz. Zo geven Afghaanse trainers al zelf les en begeleidt Duits en Nederlands personeel de Afghaanse staf, zodat die de leiding kan overnemen. Vanaf 1 juli is Afghanistan zelf verantwoordelijk voor de politieopleidingen en wordt het trainingscentrum overgedragen door de Duisters aan de Afghanen. Gegeven de voortgang in de transitie en het overdragen van de verantwoordelijkheid voor de trainingen aan de Afghanen, heeft Duitsland besloten zijn missie in Kunduz dit jaar af te bouwen. Het regeringsbesluit is deels ook het gevolg van de Duitse troepenreductie in Afghanistan. Duitsland trekt de militairen in de tweede helft van dit jaar terug uit Kunduz. Nederlands personeel in het gebied is voor veiligheid en legering afhankelijk van Duitse eenheden. Dit geldt ook voor de Nederlanders die voor EUPOL in Kunduz het hogere politiekader opleiden. EUPOL sluit het Field Office Kunduz naar verwachting eveneens op 1 juli. [b]Nederland blijft actief [/b] Nederland vertrekt niet helemaal uit de Afghanistan. De ontwikkeling van de rechtsstaat in Kunduz is een zaak van lange termijn. Daarom gaat het zogenoemde rule of law-programma volgens planning tot in 2014 door. Lokale, niet-gouvernementele organisaties die niet afhankelijk zijn van Duitse of Nederlandse aanwezigheid voeren de projecten uit en zij zullen, samen met de Nederlandse ambassade in Kaboel, de projecten blijven monitoren. Nederland blijft in Kunduz ook militair betrokken met de inzet van de 4 F-16’s vanaf Mazar-e-Sharif. De jachtvliegtuigen voeren de taken uit onder het huidige mandaat en ondersteunen daarnaast de terugverplaatsing van de Nederlandse eenheden. Nederland blijft EUPOL ondersteunen in Kaboel met politiefunctionarissen en deskundigen, die werken aan de versterking van de politie- en justitiesector op nationaal niveau. [b]Voorzichtig positief [/b] Nederland is sinds de zomer van 2011 actief in Kunduz. Het kabinet is voorzichtig positief over de resultaten. Dit staat in de tussentijdse evaluatie die aan het parlement is gezonden. De waardering voor de Nederlandse inspanningen is groot bij zowel de Afghanen als de internationale partners. Door de gehele justitiële keten heen zijn er nu beter opgeleide agenten, advocaten, rechters en aanklagers. Het is volgens het kabinet nu te vroeg om vast te stellen wat het effect op langere termijn zal zijn van de politietrainingsmissie.
Provincie: