woensdag, 30. januari 2013 - 9:43 Update: 03-07-2014 1:05

Onderhandelingsresultaat over sociaal plan bij Odfjell

Onderhandelingsresultaat over sociaal plan bij Odfjell

De vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en Odfjell hebben woensdag een onderhandelingsresultaat over een sociaal plan bereikt.

Het tankbedrijf Odfjell kwam vorig jaar in de problemen door slecht en achterstallig onderhoud. Hierdoor kwam het bedrijf geheel stil te liggen. Nadat het bedrijf een stevige reorganisatie had aangekondigd met ten minste 90 ontslagen is er veel onrust op de terminal gekomen. Naast grote onzekerheid werden processen met de OR en vakbonden door Odfjell onnodig op de spits gedreven met alle gevolgen van dien. De belangrijkste punten uit het sociaal plan zijn: -Kantonrechterformule oud met C factor 1,1. -Maximaal 35 ontslagen. -Looptijd 2 jaar,1 februari 2013 tot en met 31 januari 2015. -Op één afdeling na wordt er volledig afgespiegeld, met andere woorden vrijwel geen sollicitaties. -Nieuwe functie moet meer dan 20 procent afwijken van oude functie, minder dan 20 procent afwijking is een passende functie. -Plaatsmaker regeling kantonrechterformule oud C factor 0,9.Een prima mobiliteitsafspraak met alle mogelijkheden zoals EVC ( Erkenning Verworven -Competenties). -Bij wijziging WW in hoogte en duur, reparatie. De vakbondsbestuurders zijn tevreden met het bereikte onderhandelingsresultaat. FNV Bondgenoten vakbondsbestuurder Ruud Wennekes: “Dit sociaal plan was het meest haalbare bij een bedrijf dat technisch failliet is.” Voor de vakbonden is het verlagen van het aantal gedwongen ontslagen een belangrijke overwinning. CNV Vakmensen vakbondsbestuurder Albert van Damme: “Wij zijn tevreden met de mobiliteitsafspraken, medewerkers kunnen daardoor makkelijker een andere baan vinden.” Op 12 februari wordt het onderhandelingsresultaat met de leden besproken.
Provincie: