maandag, 17. juni 2013 - 16:09 Update: 03-07-2014 0:56

Plasterk:Super-provincie bespaart minimaal 70 miljoen euro

Foto van superprovincie | Min. van BZK
Foto: Min. van BZK
Lelystad

De samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht levert minimaal 70 miljoen euro op.

Dat blijkt maandag uit onderzoek van het bureau Seinstra van de Laar, dat in opdracht van de drie provincies is uitgevoerd.

En ook uit de business case7 die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de samenvoeging van de drie provincies heeft laten opstellen door de bureaus Decisio en Andersson Elffers, Felix (AEF). 

De business case maakt duidelijk dat het besparingspotentieel van de samenvoeging oploopt tot minimaal 70 miljoen euro op jaarbasis, waarbij in de beginjaren sprake is van onvermijdelijke frictiekosten.

Bij de financiële voordelen van de samenvoeging van de drie provincies gaat het om de directe kostenvoordelen, die bijvoorbeeld samenhangen met de vermindering van het aantal bestuurders, volksvertegenwoordigers en ondersteunend personeel en om de maatschappelijke effecten.

Noordvleugel
De voorlopige naam voor de nieuw te vormen provincie is Noordvleugel. Aan de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht wordt gevraagd om zelf met een voorstel te komen voor een naam van de nieuw te vormen provincie.