vrijdag, 26. april 2013 - 15:12 Update: 03-07-2014 0:58

Richard van O. krijgt 1,5 jaar minder celstraf

Foto van rechter in toga | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Het gerechtshof in Amsterdam heeft Richard van O., de partner van Roberts M., in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf.

De straf is 1,5 jaar lager dan die van de rechtbank omdat het hof O. heeft vrijgesproken van de meeste gevallen van betrokkenheid bij misbruik door M. Het Openbaar Ministerie had 12 jaar gevangenisstraf geeist. 

Feiten
Richard van O. had een grote hoeveelheid kindporno in bezit. Verder heeft hij ontucht gepleegd met een jongen van 15 jaar en was hij medeplichtig aan ontucht die Roberts M. pleegde met een jong meisje. Van O. is, anders dan bij de rechtbank, vrijgesproken van alle andere gevallen van medeplegen van, en medeplichtigheid aan, seksueel misbruik op oppasadressen en in de woning van M. en Van O. Volgens het hof is er niet genoeg bewijs om Van O. te koppelen aan die specifieke gevallen van misbruik door M.

Het hof is daarnaast met de verdediging, het openbaar ministerie en de rechtbank van oordeel dat er onvoldoende bewijs is voor medeplegen van of medeplichtigheid aan het seksueel misbruik dat M. pleegde op de creches waar hij werkzaam was, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken. 

Straf
Het hof heeft de straf als volgt gemotiveerd. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met een jongen die nog geen zestien jaar oud was, tijdens het oppassen op die jongen. Hij heeft daardoor het vertrouwen dat die jongen en zijn moeder in hem stelden beschaamd en heeft inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de jongen. De verdachte heeft eveneens M. gelegenheid verschaft tot het plegen van seksueel misbruik van een zeer jong kind in de echtelijke woning.

Hij was op de hoogte van M.'s seksuele voorkeur voor zeer jonge kinderen en heeft de echtelijke woning meermalen op zijn verzoek verlaten, terwijl hij wist 
dat hij daardoor M. de gelegenheid gaf ongestoord seksuele handelingen te plegen met het kind dat hij mee naar huis had genomen. Hiermee heeft de verdachte een zeer laakbare rol gespeeld bij de grove schending van de lichamelijke integriteit van dit kind door M.

Kinderporno
De verdachte was in bezit van een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal, hetgeen eveneens zeer laakbaar wordt geacht. Kinderen behoren ongestoord te groeien naar volwassenheid, ook in seksueel opzicht. Door zijn handelen heeft de verdachte ernstig inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de kinderen wier afbeeldingen het betreft. Het hof neemt de adviezen van de gedragsdeskundigen over die stellen dat de verdachte de bewezen verklaarde feiten slechts in enigszins verminderde mate kunnen worden toegerekend. Het hof heeft beslist dat een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar en zes maanden passend en geboden is.

Geen onrechtmatige huiszoeking
De advocaten van de verdachten hebben gesteld dat de doorzoeking in de woning van de verdachten onrechtmatig was. Het hof vindt, evenals de rechtbank, dat die doorzoeking weliswaar niet helemaal volgens de regels is gegaan, maar dat dit geen gevolgen in de strafzaak hoeft te hebben. Het bewijs dat bij de doorzoeking is gevonden, vooral computers met kinderporno, kan dus voor het bewijs worden gebruikt.

De positie van de ouders
Evenals in de zaak van Roberts M. heeft het hof in de zaak Van O. overwogen dat de ouders niet als slachtoffer in de zin van het Wetboek van Strafrecht kunnen worden beschouwd. Van O. wordt wel veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan het kind dat hij zelf misbruikt heeft, aan het kind dat M. heeft misbruikt waaraan Van O. medeplichtig was en aan alle kinderen van wie hij kinderpornografisch materiaal in bezit had.