maandag, 11. november 2013 - 14:46 Update: 03-07-2014 0:49

Stichting gaat bescherming KPN afbouwen

Foto van KPN logo | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De stichting die KPN afgelopen periode heeft beschermd tegen 'vijandige' overnames wil door intrekking van hun aandelen de beveiliging terugschroeven. Dit meldt het bestuur van de Stichting Preferente Aandelen B KPN maandag.

Het bestuur van de Stichting Preferente Aandelen B KPN (de “Stichting”) heeft zondag 10 november 2013 het verzoek gedaan aan de Raad van Bestuur van Koninklijke KPN N.V. om een buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen met als agendapunt het besluit tot intrekking van 4.258.098.272 preferente aandelen B, die op 29 augustus 2013 door de Stichting zijn verkregen. 'Het bestuur van de Stichting meent dat er thans geen aanleiding is om een besluit tot intrekking van de preferente aandelen B aan te houden', aldus de stichting.

Het bestuur van de Stichting tekent hierbij aan dat het aan de Stichting door KPN verleende recht tot het nemen van preferente aandelen krachtens de optieovereenkomst van 3 juni 1994 onvoorwaardelijk en doorlopend is, hetgeen betekent dat de Stichting, indien daar in de toekomst aanleiding voor is, het recht heeft om preferente aandelen B te nemen tot een maximum van het voor de uitoefening van de optie geplaatste aandelenkapitaal KPN minus één aandeel. 

De Stichting is opgericht ter behartiging van de belangen van KPN, de met KPN verbonden ondernemingen en alle daarbij betrokkenen, onder meer door invloeden die de continuïteit, zelfstandigheid of identiteit van KPN in strijd met die belangen zouden bedreigen, zoveel mogelijk te weren. 

 
Categorie: