maandag, 14. april 2014 - 12:06 Update: 03-07-2014 0:38

1450 aanvragen verblijfs-vergunning ingewilligd

Foto van konijn kind kindermishandeling | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van konijn kind kindermishandeling | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heeft de regeling langdurig verblijvende kinderen die in het regeerakkoord is afgesproken, zo goed als afgerond.

Daarmee hebben honderden kinderen met een asielachtergrond die langdurig in Nederland verblijven, nu duidelijkheid gekregen.

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heeft de regeling langdurig verblijvende kinderen die in het regeerakkoord is afgesproken, zo goed als afgerond. Daarmee hebben honderden kinderen met een asielachtergrond die langdurig in Nederland verblijven, nu duidelijkheid gekregen.

In totaal zijn afgelopen jaar 3.280 aanvragen ingediend voor de zogeheten kinderpardonregeling. Het gaat hierbij zowel om kinderen als hun gezinsleden. Van alle aanvragen zijn er 1.450 ingewilligd, waarvan 80 nadat bezwaar was aangetekend. 675 kinderen hebben nu een verblijfsvergunning gekregen in het kader van de regeling langdurig verblijvende kinderen. Verder hebben nog 775 gezinsleden van de kinderen een vergunning gekregen. 1.710 aanvragen zijn afgewezen en 120 aanvragen zijn door de vreemdeling zelf weer ingetrokken. Redenen voor afwijzing waren bijvoorbeeld omdat de vreemdeling in kwestie niet lang genoeg in Nederland verbleef of nooit een asielaanvraag had ingediend.

De regeling langdurig verblijvende kinderen is op 1 februari 2013 in werking getreden. Direct na het Kamerdebat over de regeling op 12 maart is de IND begonnen met de uitvoering ervan. Tot 1 mei 2013 kon een beroep op de regeling worden gedaan. Tien aanvragen staan nu nog open. Voor de behandeling van deze aanvragen is de IND afhankelijk van derden. Op 1 april waren er 1.620 bezwaarschriften ingediend. Over 130 bezwaarzaken is op dit moment nog niet beslist. Hierbij gaat het vooral om zaken waarin de IND nog in afwachting is van advies of uitslagen van onderzoeken.

Voor zowel de tijdelijke als de definitieve regeling geldt in beginsel dat (alleenstaande minderjarige) vreemdelingen ervoor in aanmerking komen die tenminste vijf jaar voor hun 18de levensjaar een asielaanvraag in Nederland hebben ingediend. Zij moeten gedurende die vijf jaar ook echt in Nederland hebben verbleven en zich in die periode niet langer dan drie maanden aan het zicht van de rijksoverheid hebben onttrokken. Voor beide regelingen geldt een leeftijdsgrens. Ook de gezinsleden van deze minderjarigen komen in aanmerking voor een verblijfsvergunning.