woensdag, 20. augustus 2014 - 13:09 Update: 20-08-2014 20:57

Amsterdam mist nog steeds 2,1 miljoen euro aan toeslagen

Nog 2,1 miljoen euro niet terugbetaald na fout met woontoeslag Amsterdam
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft nog steeds een opstaand bedrag van ruim 2,1 miljoen euro tegoed nadat door een fout voor ruim 188,4 miljoen euro aan toeslagen was uitgekeerd. Dit meldt de gemeente Amsterdam woensdag.

Nadat de fout ontdekt was heeft de gemeente alles in het werk gesteld om de teveel gestorte toeslagen weer terug te vorderen. Inmiddels is per 30 juni 2014 een totaalbedrag van 186.239.264,- euro teruggevorderd. Er staat nog  2.173.986,- euro open. ‘Dat is ruim € 100.000 minder ten opzichte van het eerste kwartaal’, aldus de gemeente.

Op dit moment bevinden zich 82% van de openstaande schuld in een gerechtelijke procedure. Het gaat in totaal om 202 dossiers. Dit komt vooral omdat de betalingsregelingen niet worden nagekomen. In 59 gevallen met een totale openstaande schuld van 262.258,- euro is reeds een vonnis gewezen, waarin de gedaagde is veroordeeld tot het betalen van de volledige schuld. 

Op dit moment lopen er vier zaken waarin de gedaagde in verweer is gekomen. De overige 143 gevallen zijn nog in behandeling. De gemeente treft zoveel als mogelijk betalingsregeling met de getroffen huishoudens die om welke reden dan ook het te veel ontvangen bedrag nog niet hebben terugbetaald.

Door een fout bij de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA) werd bij de uitbetaling van de jaarlijkse woonkostenbijdrage 2013 een veel hoger bedrag uitgekeerd, namelijk 188,4  miljoen euro in plaats van 1,88 miljoen euro. 

Provincie:
Tag(s):