vrijdag, 31. oktober 2014 - 19:39 Update: 31-10-2014 21:51

Ebolapatiënten in ons land worden gecentraliseerd

Ebolapatiënten in ons land wordt gecentraliseerd
Foto: Artsen Zonder Grenzen
Den Haag

De opvang van ebolapatiënten in ons land wordt gecentraliseerd. Ze worden opgevangen in één academisch ziekenhuis. De voorbereidingen op een mogelijke patiënt met ebola in Nederland lopen goed, zo schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een aantal overleggen die hebben plaatsgevonden

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) werkt aan een voorstel om de zorg voor ebolapatiënten te centraliseren in een academisch ziekenhuis, met achtervang door een andere. De ambulancezorg wordt hier ook bij betrokken.  Verzorging van een ebolapatiënt zal namelijk een grote druk leggen op de normale bedrijfsvoering van een UMC. Goede zorg voor een patiënt die mogelijk steeds zieker en daarmee besmettelijker wordt is belastender, intensiever en complexer dan de eerste opvang van iemand met verdenking van ebola.

Minister Schippers heeft het OMT de opdracht gegeven te blijven werken aan het ontwikkelen en aanscherpen van de richtlijnen door verschillende scenario’s door te lopen. Denk aan een patiënt die in de eerste dagen van de ziekte buiten een ziekenhuis verblijft of een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgverleners. Met het doorlopen van scenario’s kan er worden voorbereid op onverwachte situaties.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: