donderdag, 14. augustus 2014 - 20:12 Update: 14-08-2014 20:25

LTO:Europese en nationale maatregelen nodig vanwege Russische sancties

LTO:Europese en nationale maatregelen nodig vanwege Russische sancties
Foto: EHF
Den Haag

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben het kabinet in een brief gevraagd om Europese en nationale maatregelen voor ondernemers die disproportioneel door de Russische sancties getroffen worden.

Volgens de ondernemingsorganisaties moet de schade die ontstaat door de sancties niet onderschat worden en zal er zonder nader ingrijpen sprake zijn van onevenredige gevolgen voor de getroffen sectoren, die met name vanwege prijseffecten zeer substantieel kunnen worden. De lage prijzen als gevolg van de boycot drukken zwaar op de getroffen sectoren. 

De drie ondernemingsorganisaties stellen in de gisteren verstuurde brief een pakket aan maatregelen voor, waarmee zowel op de korte als de langere termijn de schade beperkt kan worden. Deze maatregelen komen voort uit het overleg dat de organisaties afgelopen maandag hebben gevoerd.

Volumemaatregelen
Ze benadrukken dat er snel volumemaatregelen moeten komen voor de land- en tuinbouwsectoren waarin nu de grootste prijseffecten optreden. Dat kan door een deel van de productie uit de markt te nemen waarbij de kosten voor de helft voor rekening komen van de EU en voor de helft van de telers zelf. Flankerende maatregelen zouden verder kunnen bestaan uit garantieverlening op de kredietverlening, invoering van een deeltijd-WW en soepeler betalingsregelingen met de fiscus. 

Alternatieve markten
Sectoren zullen uiteraard ook zelf op zoek gaan naar alternatieve markten, benadrukken de ondernemingsorganisaties. Dit is wel een zaak van lange adem. De organisaties vragen daarom ook aan de overheid en diplomatieke posten om hier extra inzet op te plegen. Dat kan bijvoorbeeld door het wegnemen van handelsbelemmeringen, kredietgaranties en informatie te verschaffen over wet- en regelgeving en toegangseisen die gelden voor deze landen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):