woensdag, 5. februari 2014 - 15:06 Update: 03-07-2014 0:43

Meerderheid Nederlanders wil gekozen burgemeester

Foto van burgemeester met ambtsketting | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Afgelopen weekend werd bekend dat het CDA zich onder de voorstanders van de gekozen burgemeester heeft geschaard. Met de steun van het CDA lijkt de benodigde tweederdemeerderheid binnen te zijn. Een wetswijziging is hiermee weer dichterbij gekomen.

Uit een deze week door I&O Research uitgevoerde peiling onder ruim 9.500 personen blijkt dat ook onder de Nederlandse bevolking er veel steun is voor de invoering van een gekozen burgemeester. Zo is 44 procent voor een door de inwoners gekozen burgemeester en 28 procent voor een door de gemeenteraad gekozen burgemeester. Het percentage tegenstanders is in de minderheid: 16 procent is tegen de invoering van een gekozen burgemeester en 13 procent heeft er vooralsnog geen mening over.