maandag, 27. oktober 2014 - 13:56

Patiënten chronisch moe na behandeling lymfeklierkanker; nazorg niet optimaal

Patiënten chronisch moe na behandeling lymfeklierkanker; nazorg niet optimaal
Foto: EHF
Tilburg

Ongeveer de helft van de patiënten die behandeld zijn tegen lymfeklierkanker heeft last van aanhoudende vermoeidheid.

Verder heeft tenminste een kwart last van neuropathie (tintelende handen en voeten) en een gevoel van lusteloosheid als gevolg van deze ziekte en de behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van Simone Oerlemans, waarop ze vrijdag 7 november promoveert aan Tilburg University.

Door betere behandelingen is er in de afgelopen decennia grote vooruitgang geboekt in de overleving van patiënten met lymfeklierkanker. Om de zorg voor deze groeiende groep ex-patiënten te verbeteren, wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de langdurige effecten van kanker op het lichamelijk en psychosociaal welbevinden.

Lagere levenskwaliteit
Uit het onderzoek van Simone Oerlemans blijkt dat het met het merendeel van deze (ex-) patiënten goed gaat, maar dat tevens een kwart tot de helft een lagere kwaliteit van leven ervaart in vergelijking met de gemiddelde Nederlander. Deze klachten kunnen voortduren tot zelfs tien jaar na voltooiing van de behandeling.
Verder blijken bepaalde behandelingen meer klachten te geven dan anderen. Deze bevinding is voor hematologen een al reden geweest om deze behandelschema’s niet meer te volgen als het niet strikt noodzakelijk is en zo de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.

Ontevreden over nazorg
Daarnaast geeft een derde van de patiënten aan niet tevreden te zijn over de ontvangen informatie. Tenminste een kwart heeft behoefte aan extra informatie over late effecten, het verloop van de ziekte en/of behandeling en mogelijkheden voor psychosociale nazorg. Om optimale nazorg te verlenen, is het volgens de promovenda belangrijk dat er meer bewustwording en erkenning komt voor de specifieke gezondheidsproblemen van (ex-) patiënten met lymfeklierkanker. Betrouwbare en heldere informatie speelt hierbij een cruciale rol. Oerlemans is een vervolgstudie aan het opzetten waarin zij samen met de behandelaars wil inzetten op een betere informatievoorziening.

Simone Oerlemans (1983, Eindhoven) studeerde psychologie aan Tilburg University. In 2009 startte zij het hierboven beschreven promotieonderzoek aan dezelfde universiteit. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in Eindhoven.