dinsdag, 24. juni 2014 - 14:48 Update: 03-07-2014 0:34

Teeven in beroep tegen uitspraak versoberd detentieregime

Foto van celdeur met bewaarder | EHF
Foto: EHF
Den Haag

De kortgedingrechter van de rechtbank Den Haag oordeelt dat het nieuwe detentieregime met minder uren buiten de cel onvoldoende wettelijke basis heeft.

Daarom beveelt de kortgedingrechter de Staat om de versobering van het dagprogramma van gedetineerden die hiertegen een kort geding aanspanden gedeeltelijk weer terug te draaien. Dit houdt onder meer in dat zij ten minste 59 uur per week buiten hun cel mogen doorbrengen.

Nieuwe regeling
Met ingang van 1 maart 2014 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de regeling Selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Spog) gewijzigd. De nieuwe regeling houdt onder meer in dat gedetineerden buiten de uren die zij aan activiteiten mogen besteden (48 dan wel 43 uur per week), in hun cel verblijven.

59 uur buiten hun cel
In zijn uitspraak gaat de kortgedingrechter uit van de Penitentiaire beginselenwet. Die wet voorziet in een systeem waarbij gedetineerden in een regime van algehele gemeenschap, in een regime van beperkte gemeenschap of in een individueel veiligheidsregime worden geplaatst. In een regime van algehele gemeenschap verblijven gedetineerden ten minste 59 uur per week buiten hun cel, inclusief de uren die aan activiteiten worden besteed. Uitgangspunt van het systeem is dat gedetineerden die hiervoor geschikt zijn, bijvoorbeeld door hun gedrag, worden geplaatst in een regime van algehele gemeenschap.

Afschaffing
De kortgedingrechter oordeelt dat de nieuwe regeling feitelijk neerkomt op afschaffing van het regime van algehele gemeenschap. Voor deze ingrijpende wijziging ontbreekt volgens de rechter de vereiste wettelijke basis.

Hoger beroep
De staatsecretaris van Veiligheid en Justitie heeft laten weten dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter. 

Provincie: