woensdag, 16. juli 2014 - 10:46 Update: 16-07-2014 12:31

'Vertrouwen consument krijgt tik'

Vertrouwen consument krijgt tikje
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Het vertrouwen van consumenten in de economie is in juli voor het eerst sinds een jaar gedaald. Ook zijn consumenten somberder geworden over hun eigen portemonnee. Over het economisch beleid van het kabinet zijn ondervraagden minder negatief dan een jaar geleden.

De crisis is volgens zeven van de tien consumenten echter nog niet voorbij. De werkloosheid vormt het grootste probleem, zo blijkt uit de ING Vraag van Vandaag van de afgelopen week onder gemiddeld 52.800 respondenten per dag.

Vertrouwen consument krijgt tikje

Het vertrouwen van consumenten is in juli iets verslechterd. Na 12 opeenvolgende maanden van verbetering waren consumenten in juli minder positief over de economie dan in juni. Meer dan vier van de tien respondenten (43%) beoordeelde de staat van de economie als matig tot zeer slecht. Een maand geleden was dit nog 38%. Ook over de eigen financiële situatie waren consumenten somberder. Het vertrouwen van consumenten werd mogelijk beïnvloed door de ontwikkeling op de aandelenbeurzen. Na een lange periode van koersstijgingen daalden veel aandelen begin juli behoorlijk in waarde.

Minder negatief over economisch beleid

Respondenten geven het economisch beleid van het kabinet in juli gemiddeld een 4,5. Dat is voor het huidige kabinet wel het hoogste rapportcijfer tot nu toe. Precies een jaar geleden ontving Rutte II nog een 3,7 als rapportcijfer voor het gevoerde economisch beleid. Ook het aandeel mensen dat het kabinet een voldoende geeft – nu één op de vier- neemt al een jaar lang toe. Het cijfer dat consumenten geven aan het kabinet lijkt samen te hangen met hun algehele vertrouwen in de economie. Ook dit vertrouwen bereikte precies een jaar geleden het dieptepunt, om vervolgens 12 maanden op rij te verbeteren.

Consument: crisis nog niet voorbij

Is de crisis nu voorbij? Slechts één van de zes consumenten (17%) is het eens met de stelling dat de economische crisis nu ten einde is. Zeven op de tien consumenten (70%) zijn van mening dat de crisis nog niet voorbij is. Voor die opvatting is wel wat te zeggen. De economie zal dit jaar weliswaar weer licht groeien. Ook worden meer Nederlandse producten over de grens verkocht dan voor de crisis. Maar de werkloosheid is met 8,6% nog lang niet terug op een ‘normaal’ niveau. Gemiddeld over de lange termijn is ongeveer 5% van de beroepsbevolking in Nederland werkloos.

Werkloosheid vormt grootste probleem

Deze werkloosheid is het grootste probleem voor de economie, aldus driekwart van de ondervraagden. Stijgende prijzen vormden voor 22% de grootste zorg. Een zeer beperkte groep ziet personeelstekorten (3,6%) of dalende prijzen (1,1%) als grootste probleem voor de economie.  Kennelijk is de crisis voor veel mensen pas echt voorbij als de werkgelegenheid aantrekt en het aantal werklozen afneemt. Het ING Economisch Bureau verwacht dat de werkloosheid in de loop van volgend jaar licht zal gaan dalen. Het zal echter nog jaren duren voordat de werkloosheid terug is op het historisch gezien normale niveau van 5%.

Categorie:
Provincie: