vrijdag, 14. januari 2005 - 12:13

Dakkapel maken? Eerst denken, dan doen

Harderwijk

Wilt u bouwen en twijfelt u of dit kan zonder bouwvergunning? Informeer dan eerst in de Stadswinkel van de gemeente of bezoek de website www.vrom.nl van het ministerie van VROM. Het is al weer twee jaar geleden dat de nieuwe regels over het vergunningvrij bouwen in werking zijn getreden. Helaas blijkt er in de praktijk nog wel eens het een en ander mis te gaan, de laatste tijd met name ook bij dakkapellen.

Dagelijks zitten de bouwinspecteurs van de gemeente in hun wijk op de weg. Geen (ver)bouwactiviteit die hen ontgaat. En dan trekken zij uiteraard even na of het allemaal volgens de regels en de bouwtekeningen gaat. Met enige regelmaat constateert de gemeente dat een bouwwerk niet voldoet aan de eisen voor vergunningvrij bouwen. De bewoners of het ingeschakelde bouw- of klusbedrijf houden het erop dat het karwei kan worden gedaan zonder een bouwvergunning aan te vragen. Pas echt vervelend wordt het wanneer blijkt dat de bouwvergunning niet verleend kan worden. Dan moet u het bouwwerk weer afbreken.

De laatste tijd is met name bij een aantal dakkapellen gesignaleerd dat deze achteraf toch niet voldoen aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen. Daarom zetten we ze nog eens voor u op een rij (overgenomen uit de folder van VROM):
1. de dakkapel moet op een bestaande woning of woongebouw worden geplaatst. Als u tijdens de bouw van uw woning besluit toch ook nog een dakkapel toe te voegen, dan kan dat dus niet bouwvergunningsvrij;
2. de dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd. Dit zijdakvlak mag echter niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd zijn;
3. de afstand tot de voorgevel van het gebouw is meer dan 1 meter;
4. de dakkapel heeft een plat dak;
5. de zijwanden van de dakkapel zijn ondoorzichtig;
6. de dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,5 meter;
7. de onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet (het laagste punt van een schuin dak);
8. de bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok;
9. de zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak;
10. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen. De dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond, bouwvergunningsvrij worden geplaatst;
11. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

Volledigheidshalve vermelden wij dat de binnenstad van Harderwijk een door het Rijk beschermd stadsgezicht is. Informatie over de begrenzing kunt u verkrijgen bij de gemeente.

Meer weten over al dan niet vergunningvrij bouwen? Kom naar de balie Bouwen en wonen in de Stadswinkel of bel de afdeling Bouwzaken, tel. 411396 of 411250.
Provincie:
Tag(s):