donderdag, 21. juli 2005 - 10:59

Plannen Verdonk discriminerend

Den Haag

Opnieuw liggen de inburgeringsplannen van minister Verdonk van Integratie onder vuur. Volgens een nog vertrouwelijk advies van de Raad van State discrimineert de minister met haar plannen nog steeds mensen die willen inburgeren, ondanks de aanpassingen die zij eerder aan haar wetsvoorstellen heeft gedaan.

Burgers van EU-lidstaten zijn opgrond van de het Europese recht uitgezonderd van inburgeringsplicht. Toch wil Verdonk deze groep verplichten tot deelname aan de inburgeringscursussen. Volgens de Raad is dit discriminerend en worden hiermee de burgers van andere lidstaten achtergesteld.

Minister Verdonk is al eens eerder op de vingers getikt door een adviesorgaan. Eind vorig jaar moest de bewindsvrouw haar plannen al herzien na een advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

©BON / Foto’s Ronald Fleurbaaij
Provincie:
Tag(s):