vrijdag, 25. februari 2005 - 18:31

Statenleden

Tilburg

De Eerste Kamer heeft met een kleine meerderheid besloten om het aantal Statenleden van de Provincie Noord-Brabant terug te brengen van 79 naar 55 leden. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2007 zal het algemene bestuur van de Provinciale Staten van Noord-Brabant nog maar bestaan uit 55 leden.
<BR>In een eerder stadium had de Tweede Kamer al besloten om het aantal Statenleden in elke provincie stevig te verminderen, waardoor er op een effectievere en snellere wijze besluiten genomen kunnen worden.

Vanwege de tussentijdse verkiezingen heeft de Eerste Kamer nu pas kunnen instemmen met het wetsvoorstel. Met de Provinciale Statenverkiezingen kunnen 55 leden voor een zetel gekozen worden. In Brabant hebben momenteel negen partijen zitting in de Provinciale Staten. De grootste partij wordt gevormd door het CDA (30), PvdA (17), VVD (5), SP (6), Groen Links (4), D66 (3), LPF (2), Christen Unie-SGP (1) en tenslotte door Leefbaar Brabant/BOF met één persoon.©BON-
Harrie van der Sanden
Provincie:
Tag(s):