vrijdag, 16. november 2007 - 8:48

Deelname Winterswijk aan landelijke pilot toezicht horecawetgeving

Winterswijk

Samen met de buurgemeenten Berkelland, Oost Gelre en Aalten neemt de gemeente Winterswijk deel aan een landelijke pilot ‘Toezicht Drank- en Horecawet’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Volkshuisvesting Welzijn en Sport.

Met subsidie van deze ministeries kunnen deze vier gemeenten voor een periode van twee jaar twee fulltime toezichthouders aanstellen. Zij gaan toezicht houden op de naleving van de horecawetgeving.

Het doel van de pilot is in de eerste plaats om gemeenten ervaring op te laten doen met de toezicht op de naleving van de horecawetgeving. Dit toezicht wordt nu nog uitgeoefend door de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) maar zal over enkele jaren aan de gemeenten worden overgedragen.

Verder heeft de pilot vooral als doel meer toezicht op het verstrekken van alcoholische drank aan en het gebruik daarvan door jongeren uit te oefenen. Daarbij kan gedacht worden aan de controle op de leeftijdsgrenzen bij drankverstrekking in horecagelegenheden, sportkantines en bij evenementen maar ook in supermarkten en slijterijen. Daarnaast komt er binnen de pilot ook aandacht voor de zogenoemde drankketen.

Deze aanpak levert voordelen op voor de deelnemende gemeenten. Een aantal actiepunten binnen het alcoholmatigingsbeleid van de vier gemeenten kan hiermee effectief worden aangepakt en uitgevoerd. Naar verwachting kunnen de toezichthouders begin 2008 beginnen met hun werkzaamheden.
Provincie:
Tag(s):