vrijdag, 18. mei 2007 - 9:46

Geen politie meer bij aanrijdingen met lichte schade/letsel

De politie Gelderland-Midden wil meer tijd vrijmaken voor zaken waarbij sprake is van echte nood. Om die reden gaat de politie Gelderland-Midden vanaf 1 juni niet langer ter plaatse in het geval van een aanrijding met alleen lichte schade of licht letsel; daarbij kan worden gedacht aan een eenvoudige kopstaartbotsing, een eenzijdige aanrijding of parkeerschade.

Met dit besluit van de korpsleiding geeft het korps uitvoering aan een al langer bestaande aanwijzing Verkeersongevallen van het College van Procureurs-Generaal uit 2002.

Onder lichte schade wordt verstaan blik- en krasschade waarbij het voertuig zonder gevaar zijn weg kan vervolgen. Bij licht letsel moet men denken aan een blauw oog, een bloedneus en andere vormen van letsel waarvoor in de regel geen medische hulp hoeft te worden ingeroepen. De politie gaat in dit soort gevallen uit van de zelfredzaamheid van burgers, die in kalmte en goed overleg het schadeformulier zelf invullen.

Aanrijdingen met alleen lichte schade of letsel worden door de politie natuurlijk wel opgepakt als er sprake is van zeer ernstige overtredingen van de verkeerswetgeving (asociaal rijgedrag, rijden met hoge snelheid of alcohol- of drugsmisbruik) of als de verkeersveiligheid in het geding is. Datzelfde geldt overigens ook als er een politievoertuig betrokken is.
Provincie:
Tag(s):