maandag, 26. november 2007 - 22:46

Geplande vermindering bijstandsgezinnen behaald

Den Haag

De sociale dienst van Den Haag heeft vorige week de taakstelling gehaald om voor 1 januari aanstaande 3200 mensen minder in de bijstand te hebben. Dat is zes weken eerder dan gepland. Wethouder Henk Kool van Sociale Zaken is daar trots op, maar zegt ook dat er nog meer te doen is.

Nu zijn er 16.730 huishoudens onder de 65 jaar afhankelijk van de bijstand. Kool wil dat aantal terugbrengen tot hooguit 15.000 in het voorjaar van 2010. Bij het aantreden van wethouder Kool in mei 2006 was al duidelijk dat het aantal mensen in de bijstand omlaag moest. Dat was nodig vanwege bezuinigingen van het Rijk. Voor Den Haag betekende dat concreet dat er op 1 januari 2008 3200 mensen minder in de bijstand zouden moeten zitten. Los daarvan is Kool er op uit zoveel mogelijk Hagenaars op eigen benen te laten staan, in de stellige overtuiging dat werk de beste uitweg is uit armoede en isolement.

,,Ik wil bereiken dat alleen diegenen, die op geen enkele andere manier dan via de bijstand in hun inkomen kunnen voorzien, nog een uitkering krijgen. Daarbij leg ik me er niet bij neer dat er een soort harde kern van blijvers in de bijstand zou bestaan, wat wel ‘het granieten bestand’ wordt genoemd. Het leven is niet statisch. Wie door allerlei tegenslagen in de bijstand komt, kan zich daar een paar jaar later aan ontworsteld hebben. Samen met de medewerkers van de sociale dienst ga ik deze mensen stimuleren om weer overeind te krabbelen.�

Nu al is Den Haag actief om langdurig werklozen aan de slag te helpen. Een voorbeeld is een speciaal project om alleenstaande mannen aan de slag te krijgen in de bouw, waar volop werk is. Gebleken is dat één op de drie bijstandsgerechtigden in Den Haag tot deze groep behoorde. Ook is het plan om te kijken naar de groep mensen die is vrijgesteld van de sollicitatieplicht, om te bezien of de situatie inmiddels is veranderd.
Bij mensen die wel de plicht hebben te solliciteren is de bereidheid om werk te aanvaarden heel groot, zelfs als dat werk beneden hun niveau ligt of niet direct financiële vooruitgang oplevert.
Provincie:
Tag(s):