donderdag, 22. november 2007 - 9:34

Luchtkwaliteit gemeente Rotterdam zorgelijk

Rotterdam

Uit het rapport ‘Luchtkwaliteit Rotterdam 2006’, van het college van de gemeente Rotterdam, blijkt dat de luchtkwaliteit in Rotterdam niet is verbeterd.

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft de rapportage opgesteld. Volgens het Besluit luchtkwaliteit 2005 is de gemeente jaarlijks verplicht verslag te doen aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
De belangrijkste conclusie uit de Rapportage is dat de luchtkwaliteit in Rotterdam niet is verbeterd. De rapportage noemt de plaatsen waar bewoners van Rotterdam bloot staan aan concentraties luchtverontreiniging boven de normen. Ruim 18.000 inwoners van Rotterdam blijken te wonen aan wegen waarbij de normen worden overschreden.

Toen de normen werden vastgesteld verwachtte men dat de luchtkwaliteit ieder jaar structureel zou verbeteren. Dit is niet het geval, ook door tegenvallend internationaal beleid om de uitstoot van het verkeer terug te dringen. Duidelijk is dat Rotterdam de knelpunten niet zelf kan oplossen. De stad heeft hiervoor landelijke en internationale ondersteuning nodig, aldus DCMR in haar rapportage.
Provincie:
Tag(s):