maandag, 17. december 2007 - 13:18

Nog steeds massale doorvoer wapens via Schiphol

Schiphol

Hoewel de controle op doorvoer de laatste jaren wat beter is geworden, blijft Nederland nog steeds een belangrijke draaischijf in de internationale wapenhandel. Via Nederlands grondgebied komen zo nog altijd wapens in verkeerde handen. Dat concludeert Oxfam Novib in een nieuw rapport. Oxfam Novib pleit ervoor dat Nederland, in navolging van onder meer Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Griekenland ook de doorvoer van wapens naar en uit zogeheten bevriende landen gaat controleren.

Van de meer dan tweeduizend gevallen gemelde wapendoorvoer via Nederlands grondgebied in 2006 had dertig procent betrekking op zeer omvangrijke zendingen, ook naar bestemmingen die zorgen baren.

Zo gingen ook tijdens de oorlog in Libanon, waarin ernstige schendingen van humanitair recht en mensenrechten plaats vonden, zendingen militair materieel naar Israel gewoon door. Afzender was niet Nederland zelf maar in de eerste plaats de Verenigde Staten, een NAVO-lid waarvan de ladingen daarom niet worden gecontroleerd.

Andere belangrijke voorbeelden van wapendoorvoer waren:

- helikopteronderdelen en patronen met bestemming Bangladesh, waar volgens Human Rights Watch buitenrechtelijke executies en andere schendingen van mensenrechten plaats vinden;

- vele tienduizenden vuurwapens en vele miljoenen kogelpatronen naar de VS, waar weinig bekend is over de eindbestemming en waar enorme hoeveelheden wapens zoekraken en misschien in verkeerde handen vallen;

- pistolen en kogelgeweren naar Chili, waar de politie meermalen excessief geweld gebruikt tegen burgers;

- 1.050.000 hulzen naar de Filipijnen ondanks zorgen die geuit werd door mensenrechtenorganisaties over de toename van het aantal politieke moorden in 2006.

- 1,3 miljoen stuks munitie en honderden (pistool)mitrailleurs naar Jordanië, waar mensenrechten worden geschonden en politie en veiligheidsdiensten mensen folteren en misbruiken;

- tienduizenden kogelpatronen naar Guatemala, waarover in diverse rapporten van mensenrechtenorganisaties wordt bericht dat homoseksuelen door de politie worden mishandeld en verdedigers van mensenrechten worden bedreigd.

Oxfam Novib pleit ervoor dat Nederland, zolang er geen sluitende Europese regelgeving is, ook de wapenleveranties uit bevriende landen controleert. Dit is Nederland aan zichzelf verplicht aangezien het een van de vurigste pleitbezorgers is van een in VN-verband op te stellen wapenhandelsverdrag.
Provincie:
Tag(s):