woensdag, 11. juli 2007 - 15:11

Politie houdt op water extra oogje in het zeil

De controlerende instanties op het water houden de komende periode overal in Nederland een extra oogje in het zeil om overlast, vooral veroorzaakt door snelle motorboten, tegen te gaan. Vooral snelheidsovertredingen en het veroorzaken van hinderlijke waterbeweging zorgen voor veel overlast en ergernis. Vorig jaar werden bij een vergelijkbare actie meer dan 500 schippers bekeurd of gewaarschuwd.

Om de veiligheid op het water te vergroten voeren de Zeehavenpolitie Rotterdam, de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam, de Waterpolitie van het Korps landelijke politiediensten (KLPD), de regiokorpsen van de politie, Rijkswaterstaat en de Provinciale Waterstaat Friesland gezamenlijk actie.

Overal in het land, van Friesland tot Limburg en van Gelderland tot Zeeland, wordt op de snelle motorboten gelet. Het wangedrag van snelle motorbootschippers leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties en tot overlast voor andere recreanten en het scheepvaartverkeer.

Overlast
Deze overlast betreft vooral:
- snelvaren buiten gebieden, waar dit is toegestaan;
- binnen een afstand van 20 m uit de oever, waar snelvaren is toegestaan;
- binnen een afstand van 50 m van een zwem- of aanleginrichting;
- in havens;
- binnen een afstand van 100 m van haveningangen;

Naast de extra aandacht voor het vaargedrag van de schippers van de snelle motorboten wordt ook gecontroleerd of de schippers in het bezit zijn van een geldig vaarbewijs en of ze niet teveel alcohol genuttigd hebben. Het vaartuig zelf moet geregistreerd zijn en de voorgeschreven uitrusting als bijvoorbeeld: dodemansknop en reddingsvesten, moeten aan boord zijn.

Boetes
Boetes kunnen variëren van 300 euro voor het ontbrekende vaarbewijs tot 25 euro voor het ontbreken van één reddingsvest. Bij het varen onder invloed lopen de boetebedragen snel in de honderden euro’s en bestaat de kans dat de schipper zich voor de rechter dient te
verantwoorden.
Provincie:
Tag(s):