zaterdag, 29. september 2007 - 20:50

Vlinder en Giraf winnaars van de ‘Poorten van Emmen’

Emmen

Tijdens de jurybijeenkomst deze week koos de jury unaniem voor een vlinderontwerp van Egbert van Oenen. De publieksjury koos eerder met meerderheid het ontwerp van Homme Veenema, de Giraf. Het college van de gemeente Emmen heeft besloten de voorkeur van zowel de jury als ook de voorkeur van de inwoners van Emmen te honoreren. Beide ontwerpen komen langs de A37, de vlinder bij de grens bij Nieuw- Amsterdam en bij de grens bij Zwartemeer. De Giraf wordt geplaatst op een groenstrook op het bedrijvenpark A37 bij de afslag naar Emmen.

Tijdens de jury bijeenkomst koos de jury unaniem voor het symbool van de vlinder vanwege de vele verwijzingen in de gemeente Emmen naar de vlinder (de vlindertuin van Dierenpark Emmen, Vlinderstad Emmen, het winkelcentrum de Vlinder en de 20 voor Europa uniek voorkomende vlindersoorten in het Bargerveen). De voorkeur voor het vlinderontwerp van de heer van Oenen is vanwege de symboliek die hij in zijn ontwerp tot uitdrukking brengt: de vleugels die de letter E van Emmen vormgeven. De huidige grootte van het ontwerp moet wel worden aangepast om een goed zichtbaar landmark langs de weg te zijn. Dit is met de heer van Oenen besproken. Egbert van Oenen is amateurkunstenaar.

De inwoners van de gemeente hadden al eerder hun voorkeur via krant en website laten weten. Zij hebben gekozen (323 stemmen van de in totaal 937) voor het ontwerp van de Emmense kunstenaar Homme Veenema, de Giraf.

Nu bekend is welke landmarks worden geplaatst, wordt de gebruikelijke procedure gestart voor het plaatsen van een object langs een weg. In overleg met Rijkswaterstaat wordt gekeken naar de precieze plaatsen. Er moet o.a. een vergunning worden aangevraagd en gelden moeten worden geworven. In overleg met de ontwerpers worden de vervolgstappen voor de realisatie van de kunstwerken gezet.
Provincie:
Tag(s):