dinsdag, 1. december 2009 - 11:18

Ganzedijk blijft bestaan

Groningen

Ganzedijk kan blijven bestaan en wordt opgeknapt. Omdat de vraag naar huurwoningen kleiner is dan het aanbod, zullen er een aantal kwalitatief slechte huurwoningen moeten verdwijnen. Uitgangspunt is dat iedereen die in Ganzedijk wil blijven wonen, in Ganzedijk kan blijven wonen.

De meeste huurwoningen van Acantus in Ganzedijk worden opgeknapt. Deze opknapbeurt bestaat uit een basispakket, dat o.a. het vernieuwen van sanitair en keuken omvat. Deze maatregelen leiden niet tot een hogere huur voor de zittende huurders.

De eigenaren van de meeste andere woningen krijgen hetzelfde aanbod voor het opknappen van de woning tegen kostprijs. Eigenaren die hiervan gebruik maken, krijgen hulp bij het aanvragen van subsidies. Ook overweegt de provincie om eigenaren een renteloze financieringsregeling aan te bieden.

Het plan houdt ook in dat een aantal bouwkundig slechte huurwoningen wordt gesloopt. Het gaat om de twee leegstaande zgn. "brandwoningen" aan de Ganzedijk en om de huurwoningen aan de Nuusweg. Voor de bewoners van de Nuusweg met een verhuiswens wordt gezocht naar maatoplossingen. Particuliere eigenaren die aan de Nuusweg willen blijven wonen, kunnen dit gewoon doen. Onteigening is niet aan de orde.
Provincie:
Tag(s):