maandag, 28. juni 2010 - 21:08 Update: 08-07-2014 0:28

Bezuinigingsmaatregel anticonceptie zal leiden tot hogere kosten

Diemen

De Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum seksualiteit, en een groot aantal andere organisaties vinden dat iedereen, ook zij die ouder zijn dan 21 jaar, toegang moeten hebben tot anticonceptie. Kosten moeten daarbij geen drempel zijn.

De Rutgers Nisso Groep en een aantal andere partijen hebben dan ook met grote zorg gereageerd op het nieuws dat anticonceptie alleen nog vergoed wordt voor vrouwen die jonger zijn dan 21. Dit heeft ze ook laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

DIverse organisaties zijn zich ervan bewust dat bezuinigingsmaatregelen niet kunnen uitblijven en dat vergoedingen via het basispakket kritisch tegen het licht gehouden moeten worden. Echter of deze maatregel ook de gewenste substantiële bezuiniging oplevert die de minister beoogt, valt sterk te betwijfelen. Het zou hier naar schatting gaan om ongeveer 58 miljoen euro. Deze relatief geringe besparing zou op langere termijn uiteindelijk meer kosten en leed met zich meebrengen, zeker onder kwetsbare groepen.
Categorie:
Tag(s):