zaterdag, 4. september 2010 - 9:34

Financiële positie Flevoland blijft op lange termijn precair

Lelystad

De onzekerheid over de financiën van de provincie Flevoland op de langere termijn blijft voortduren. 'In de Najaarsnota zijn de mee- en tegenvallers in evenwicht. Maar voor de langere termijn durft gedeputeerde van financiën René van Diessen geen voorspelling te doen', meldt de provincie.

De gedeputeerde doet zijn uitlatingen bij de presentatie van de Najaarsnota 2010. De Najaarsnota is de bijstelling van de lopende begroting. Welke financiële meevallers zijn er en welke tegenvallers?

Uit de nota blijkt dat met veel inspanningen de begroting voor dit jaar sluitend kan blijven, ondanks tegenvallers met een omvang van 1,3 miljoen Euro. Daar tegenover staan meevallers met een omvang van bijna 9 ton.

Minder Motorrijtuigenbelasting
De grootste tegenvaller is de opbrengst van de Motorrijtuigenbelasting. Door de verkoop van steeds zuiniger rijdende auto’s wordt steeds minder wegenbelasting betaald. Voor Flevoland betekent dit voor 2010 een tegenvaller van 6 ton.

De meevallers bestaan grotendeels uit het vooruitschuiven van investeringen, waardoor kapitaallasten vrijkomen. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van bijna 3,5 ton.

Het tekort van ongeveer 4 ton wordt gedekt uit de post Onvoorzien. Gedeputeerde Van Diessen: “Het wordt steeds moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. Het lukt nu nog met eenvoudige maatregelen geld bij elkaar te schrapen, maar komende jaren zullen er grotere ingrepen nodig zijn".

"Het vervelende is dat een beslissing over de herverdeling van het Provinciefonds opnieuw is uitgesteld, waardoor je geen enkele zekerheid hebt over de financiële positie van Flevoland de komende jaren. Wij vinden dat Flevoland als nieuwe provincie recht heeft extra gelden, in plaats van gekort te worden. Maar we hebben nog geen enkele toezegging vanuit Den Haag”, aldus Van Diessen.
Provincie:
Tag(s):