woensdag, 26. mei 2010 - 9:21

Venray krijgt evenementenhal

Venray

Het college van B en W in Venray heeft ingestemd met de intentie om op de Blakt een Evenementenhal te huisvesten. Het voorstel is een initiatief van Evenementenhal BV en Maessen BV en biedt goede kansen voor de werkgelegenheid en de naamsbekendheid van Venray. Om tot een daadwerkelijk besluit te komen moeten nog diverse procedures doorlopen worden.

Op de Blakt in een reeds bestaande hal (bekend als Moduslink) zou een evenementenhal gevestigd kunnen worden. Volgens het bestemmingsplan is deze bestemming geoorloofd, wel dient nog aan overige voorwaarden op het vlak van veiligheid, verkeer en bijvoorbeeld milieu te worden voldaan. Ook afspraken over grondtransacties en de exacte (financiële) invulling zijn in dit stadium van het initiatief nog aan de orde. Binnen enkele weken verwacht de gemeente met een vervolgnota te komen.

De gemeente Venray is enthousiast over het initiatief. Wethouder Loonen: “Evenementenhal Holding is een succesvolle organisatie die in Venray kansen ziet voor een verdere uitbreiding van zijn bedrijf. Daar zijn we uiteraard trots op. We zien mooie kansen maar we realiseren ons ook dat het hier nog een initiatief betreft. Beide ondernemers moeten nog aan veel voorwaarden voldoen voordat er een definitief besluit ligt. Ik vertrouw erop dat zij nu voortvarend aan de slag gaan om aan de voorwaarden te voldoen om dit initiatief te laten slagen.”

Beide initiatiefnemers verwachten nog dit jaar met de ombouw en het inrichten van het gebouw en de omgeving te kunnen starten.
Provincie:
Tag(s):