donderdag, 7. oktober 2010 - 20:45

Woningmarkt ook in Drenthe verstoord

Beilen

De stimuleringsmaatregelen van de provincie Drenthe om de woningbouw in Drenthe op peil te houden werpen vruchten af, concludeerde gedeputeerde Anneke Haarsma tijdens de jaarlijkse Woonmiddag in Beilen. Toch blijven gerichte maatregelen nodig om de bouw van nieuwe woningen niet te laten stagneren. In 2010 zal de oplevering van nieuwbouwwoningen in Drenthe opnieuw dalen.

De productie van nieuwbouwwoningen blijft dalen. Daarmee loopt Drenthe in de pas met de landelijke trend. Dat blijkt uit de Woningmarktberichten 2009-2010 waarin de Drentse woningmarkt in beeld is gebracht. Zonder stimuleringsmaatregelen dreigt de woningbouwproductie in 2010 en 2011 terug te vallen van gemiddeld 2000 woningen in voorgaande jaren tot 1100 woningen dit en volgend jaar.

De stagnerende bouw van nieuwe woningen heeft gevolgen voor de werkgelegenheid in de bouwsector. In 2009 hebben Provinciale Staten daarom ingestemd met maatregelen om de nieuwbouw te bevorderen. Ook gemeenten kennen de gevolgen van stagnering van de bouw. Stagnering van binnenstedelijke herontwikkeling heeft gevolgen voor de ontwikkeling van dorpen en steden.

De verkoop van huizen liep verder terug. Het verkoopvolume daalde in 2009 met 30 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De huizen stonden langer te koop en de gemiddelde verkoopprijs daalde met 6 procent. De onderzoekers spreken van een verstoorde koopsector die vooral betrekking heeft op duurdere appartementen en woningen. Met de tussenwoningen en de hoekwoningen gaat het wel goed.

Aan de huurzijde willen de meeste woningcorporaties pas op de plaats maken met de uitbreiding van sociale woningen. Dit geluid was eerder alleen te horen in het Zuidoostelijke deel van de provincie. Nu klinkt dit geluid ook in Assen, Noordenveld en Meppel. Anderzijds verwachten de corporaties juist groei in andere delen van de markt. Vooral de vraag naar duurdere eengezinswoningen en woningen voor senioren neemt de komende jaren toe. De doorstroming stokt en zit nu op het laagste niveau sinds een groot aantal jaren.

De nieuwe cijfers laten ook zien dat de vraag naar huurwoningen dit jaar is toegenomen. Eerder was er provinciebreed een afname geconstateerd in de vraag naar huurwoningen. Woningcorporaties constateren dat de wensen van de huurders wel verandert. De huurconsument wil meer kwaliteit en meer vloeroppervlak.
Provincie:
Tag(s):