maandag, 3. december 2012 - 9:42 Update: 08-07-2014 0:44

'CO2-uitstoot is hoger dan ooit'

Amsterdam

De CO2-uitstoot is hoger dan ooit. Nam de uitstoot in 2009 nog af door de financiële crisis, in 2010 en 2011 nam de uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen juist weer toe en is nu hoger dan ooit.

Dat stelt VU- wetenschapper Guido van der Werf in het Global Carbon Project.

Stijging CO2-uitstoot door kolen
De wereldwijde toename van de CO2 komt voor een groot deel door snel ontwikkelende economieën, terwijl de uitstoot in westerse landen relatief constant was. De toename in ontwikkelende economieën gaat vaak samen met het gebruik van kolen als energiebron. Sinds 2005 zijn kolen dan ook de belangrijkste bron van CO2-uitstoot. Het huidige traject van emissies ligt op het hoogste geplande scenario waardoor het volgens de meeste klimaatmodellen steeds moeilijker wordt de opwarming op de langere termijn beneden de 2 graden te houden.

Daling CO2-uitstoot door ontbossing
De afname van CO2 door ontbossing is zowel zichtbaar in Brazilië als in Indonesië, de twee belangrijkste landen waar ontbossing voorkomt. In Brazilië komt dit gedeeltelijk door nieuwe wetten, in Indonesië speelde het natte klimaat van de laatste jaren - door de La Niña oceaanstroming - waarschijnlijk een rol. In natte jaren is het moeilijker bos te verbranden om akkerbouw te verkrijgen. Hoewel de afname een trend lijkt over de laatste tien jaar is de hoeveelheid CO2 emissies door ontbossing relatief klein ten opzichte van fossiele brandstoffen en de afname in ontbossing kan maar een gedeelte van de toename van fossiele brandstoffen compenseren.

CO2-opname sterker door land
Het Global Carbon Project laat zien dat ongeveer de helft van de menselijke CO2-uitstoot in de atmosfeer blijft, de andere helft wordt door het land en de oceanen opgenomen. In 2011 was de opname door het land sterker dan in andere jaren. Dit is meestal het geval in relatief koude jaren maar het is moeilijk om aan te geven waardoor dit komt en waar het plaatsvindt. Deelnemers aan het project zijn de VU, de University of East Anglia, CSIRO Australia en CICERO.

Het Global Carbon Project brengt ieder jaar de CO2-uitstoot en -opname in kaart van door enerzijds fossiele brandstoffen en ontbossing en anderzijds land en oceanen.
Categorie:
Tag(s):