dinsdag, 18. december 2012 - 19:51

WNF:Grote stap voor duurzame toekomst visserij Europa

Amsterdam

Het Europees Parlement heeft dinsdag een grote stap gezet op weg naar een duurzaam visserijbeleid in Europa.

De Visserijcommissie heeft met 13 tegen 10 stemmen het ambitieuze voorstel aangenomen dat de basis vormt voor het nieuwe Gemeenschappelijk Visserij Beleid van de Europese Unie. Alle belangrijke wensen van ons zijn ingewilligd', meldt het Wereld Natuur Fonds (WNF) dinsdag.

De stemming in de Visserijcommissie markeert een trendbreuk. Voor het eerst heeft Europa stelling genomen tegen het structureel leegvissen van de zeeën en gekozen voor duurzame visserij. Het voorstel voor de nieuwe 'visserijwet' gaat nu naar het Europees Parlement dat er komend voorjaar over stemt. Daarna moeten de Europese visserijministers het voorstel goedkeuren.

Duurzaam visserijbeleid
De basis voor het duurzame Europese visserijbeleid die er nu ligt, houdt in dat:
- Er een einde komt aan overbevissing. De Europese visserijvloot mag vanaf 2020 visbestanden niet langer uitputten. Vispopulaties moeten zich voldoende kunnen herstellen van de visserij.

- Er binnen 4 jaar langetermijnbeheerplannen voor het verantwoord beheren van visbestanden moeten liggen. Ook moeten er afspraken zijn gemaakt over hoe die afspraken worden uitgevoerd. Deze plannen moeten met diverse belanghebbenden worden opgesteld, waaronder de visserij.

- De EU-landen een einde maken aan het grote probleem van ongewenste bijvangst. Nu gooien vissers soms de helft van hun vangst direct overboord, omdat ze die vis niet kunnen verkopen.

- De EU-vloot buiten Europa alleen op overtollige visbestanden mag vissen. Lokale vissers in met name ontwikkelingslanden mogen niet worden gedupeerd door de grote Europese visserijvloot.

- De EU zich actief zal inzetten om illegale visserij tegen te gaan.

Gezonde zee
Het WNF is blij dat een belangrijke fase in de besluitvorming over de toekomst van de Europese visserij positief is verlopen. ,,Met deze mijlpaal laat de Visserijcommissie zien dat dat ze wetenschappelijk advies serieus neemt en streeft naar een gezonde zee met gezonde visbestanden'', aldus WNF-directeur, Johan van de Gronden.

,,WNF doet een dringend beroep op de rest van het Europees Parlement om het verstandige besluit van de Visserijcommissie begin volgend jaar te bevestigen als er plenair wordt gestemd over het herziene visserijbeleid.''

De Europese visgronden behoorden ooit tot de meest productieve in de wereld, maar veertig jaar Europees visserijbeleid heeft geleid tot een ernstige uitputting van de visbestanden en schade aan kostbare ecosystemen.

Ruim driekwart van de Europese visvoorraad wordt overbevist. De visserijsector is steeds minder winstgevend en voor een groot deel afhankelijk van overheidssubsidies. De huidige herziening van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid is de laatste kans om het tij ten goede te keren.
Provincie:
Tag(s):