dinsdag, 28. november 2006 - 9:07

Strafrechtelijk onderzoek brandweer-commandant

’s-Hertogenbosch

Het Openbaar Ministerie (OM) in ’s-Hertogenbosch heeft medegedeeld dat zij een strafrechtelijk onderzoek gaat doen naar mogelijk strafbare feiten, gepleegd tijdens het functioneren van de voormalige brandweercommandant.

De gemeente Veldhoven heeft laten weten haar volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek van het OM.

Op 15 november 2006 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin hij het college opdraagt een nader onderzoek te laten verrichten naar misstanden in relatie tot de brandweercommandant en daarbij terug te gaan tot 1990.

De raad wil hierover volledig geïnformeerd worden en heeft aangegeven dat nieuwe strafbare feiten uit dit onderzoek moeten leiden tot het doen van aangifte.
Provincie:
Tag(s):