maandag, 4. november 2013 - 22:05 Update: 03-07-2014 0:49

Dorp afgesneden door plannen Uithoorn

foto van N201 N196 Amstelhoek | fbf archief
Foto: fbf archief
Uithoorn

Begin volgend jaar is de omlegging van de N201, de drukste provinciale weg van Nederland, een feit. Het verkeer zal vanaf dan om de dorpen Aalsmeer, Uithoorn en de Amstelhoek worden heengeleid.

Voor veel dorpsbewoners betekent dat meer rust wanneer het huidige verkeersaanbod de dorpen links laat liggen. Als de weg in zijn geheel open is, zal de oude N201, nu de N196, alleen nog een verbindingsweg blijven met als eindpunt de Amstel.

Afgesloten dorp

Niet elk dorp is daarover te spreken. Zo dreigt de Amstelhoek in de gemeente De Ronde Venen afgesneden te worden van het door de Amstel gescheiden grotere Noord-Hollandse Uithoorn.

In opdracht van de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen is eerder onderzoek gedaan naar de oeververbinding tussen Uithoorn en Amstelhoek. In totaal zijn vijf varianten onderzocht op verschillende effecten, onder meer verkeerintensiteiten, reistijd en kosten. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de gemeenteraad van Uithoorn in februari 2010 besloten te kiezen voor de zogeheten garagevariant en deze op te nemen in het Masterplan Dorpscentrum.

Met de garagevariant kunnen na omlegging van de N201 de huidige N196 en de Prinses Irenebrug alleen gebruikt worden voor het bereiken van de nieuw te bouwen parkeergarage onder het centrum van Uithoorn. Op dat moment is er dus geen doorgaand verkeer via de nieuwe N196 meer mogelijk.

Kilometers om

Dat betekent dat inwoners van de Amstelhoek, die hun sociale leven in Uithoorn hebben liggen, kilometers om moeten gaan omrijden om hun kinderen naar school te brengen of bijvoorbeeld boodschappen te doen.

De gemeente De Ronde Venen verklaarde eerder niks te voelen voor het plan van Uithoorn om de brug uit te laten komen in een parkeergarage. De brug wordt zo de duurste oprit naar een parkeergarage. De PvdA Noord-Holland is voorstander van behoud van de Irenebrug in Uithoorn. Dat staat in een verzonden brief van eerder dit jaar. De PvdA vreest dat de verdwijning van de provinciale Irenebrug, zonder het aanbieden van een redelijk alternatief, het buurtschap Amstelhoek sociaal isoleert van de Uithoornse gemeenschap. Ook steeds meer bewoners, van zowel Uithoorn als de Amstelhoek tekenen protest aan bij de gemeente Uithoorn.

Wethouder zwijgt

De verantwoordelijke wethouder Verhijen van Uithoorn wil vooralsnog niet ingaan op vragen die hem zijn gesteld door het wijkcomité van de Amstelhoek. Het wijkcomité wil van de wethouder openheid over een mogelijke doorgang voor haar bewoners in de zogenaamde garagevariant. De wethouder wil daar echter nog niks over kwijt. Het comité vreest dat een projectontwikkelaar zo de vrije hand van de gemeente krijgt zonder dat verder rekening wordt gehouden met eigen inwoners en de buren van De Ronde Venen. Wordt vervolgd.