donderdag, 3. maart 2016 - 12:36 Update: 03-03-2016 13:28

Geslaagde proef met verkeersapp die files ontwijkt

Geslaagde proef met verkeersapp die files ontwijkt
Foto: Archief EHF
Amsterdam

In 2015 kregen meer dan 40.000 automobilisten in de regio Amsterdam, tijdens 1 miljoen ritten, via apps in de auto individuele verkeersinformatie en routeadvies. 'Nooit eerder deden zo veel mensen mee aan een proef met slimme verkeersinformatie', meldt Rijkswaterstaat donderdag.

Het advies werd steeds proactief aangepast aan de actuele situatie op de weg en aan de bestemming van de automobilist. Ruim 50% van de deelnemers volgde het advies op. Bij grote evenementen in Amsterdam-Zuidoost werd op deze manier het verkeer beter gespreid over de aanvoerwegen en parkeerlocaties. Deelnemers aan de proef waren bij deze evenementen daardoor sneller op de plaats van bestemming.

Dit blijkt uit de evaluatie van het In Car gedeelte van de Praktijkproef Amsterdam. Dit deel testte hoe slimme en actuele verkeersinformatie de bereikbaarheid van de regio Amsterdam kan verbeteren. Bij het woon-werkverkeer in de regio Amsterdam bleek het niet goed mogelijk om een effect te meten. De concentratie van de deelnemers op de verschillende fileplekken en filemomenten in de regio was hiervoor niet groot genoeg.

Samenwerking

De proef heeft gegevens opgeleverd over de mogelijkheden om de doorstroming van het verkeer in drukke regio’s te verbeteren. Zo blijkt uit de proef dat het merendeel van de deelnemers de informatie heeft gebruikt om de route van tevoren te checken. De helft van de deelnemers heeft het routeadvies in de auto daadwerkelijk opgevolgd. 

Het is nieuw dat informatie over het verkeer afkomstig van Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam gecombineerd werd met gegevens van bedrijven die de apps aanboden. De proef laat zien dat hiermee individuele en actuele informatie en advies in de auto daadwerkelijk is te realiseren. Verkeerscentrales hebben zo meer mogelijkheden om het verkeer te regelen en de doorstroming te bevorderen.

Apps

Deelnemers aan de proef waren forenzen in de regio Amsterdam en bezoekers van grote evenementen zoals SAIL, de AutoRAI en verschillende evenementen in Amsterdam Zuidoost. Zij konden in 2015 vier gratis apps downloaden: Superroute en Adam voor forenzen, Superroute en Eva voor evenementenbezoekers. De apps hadden ieder een eigen aanpak. Zij maakten gebruik van verschillende gegevens tegelijk. Onder meer van actuele gegevens van verkeercentrales, van parkeerplaatsen, van actuele locatiegegevens van deelnemers en van een nieuwe methode om verkeersdrukte te voorspellen. 
De apps zijn 75.000 keer gedownload. Meer dan 40.000 mensen gebruikten de apps tijdens ruim 1 miljoen ritten. Ook bij 20 grote evenementen in Amsterdam Zuidoost waren de apps te gebruiken. Per evenement zijn gemiddeld 700 adviezen gegeven. Tijdens de AutoRai betrof het zelfs 2.700 adviezen. Daarnaast is voor SAIL op de site van SAIL een speciale pagina met interactieve reisadviezen op maat gelanceerd, die 100.000 keer werd geraadpleegd.

Praktijkproef Amsterdam

De proef is onderdeel van de Praktijkproef Amsterdam, een programma van grootschalige proeven met de nieuwste innovaties in de auto en op de weg. Het doel van het programma is om stapsgewijs toe te werken naar een toekomst waarin auto's, verkeerslichten en informatieborden met elkaar zijn verbonden en volledig samenwerken. 

Categorie:
Provincie: