woensdag, 20. december 2017 - 10:08 Update: 20-12-2017 13:46

Huurders krijgen in de komen jaren veel minder huurtoeslag

Huurders krijgen in de komen jaren veel minder huurtoeslag
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

In de komende jaren gaan huurders tot zo'n 100 euro huurtoeslag minder krijgen.

Door de wet te veranderen zet het kabinet de rem op de stijging van de toeslag. Dit schrijft het Algemeen Dagblad (AD). Uit berekeningen van de woonbond die op verzoek van de krant zijn gemaakt, blijkt dat huurders, door de aanpassing van de huurteoslagenwet, op jaarbasis bijna 100 euro mislopen. De aanpassing begint vanaf 2019. Dan krijgen huurders gemiddeld 24 euro minder en dat loopt op tot zo'n 94 euro op jaarbasis in 2022.

Ronald Paping, directeur van de Woonbond, reageert in de krant: 'Schandalig. Die bepaling is juist in het leven geroepen om de allerlaagste inkomens te beschermen tegen grote huurstijgingen. Ik zie veel armoede onder deze huurders. Als je moet rondkomen van 1.000 euro per maand, hakt elke euro minder er hard in.' Woordvoerder van de vereniging van woningcorporaties.Tonny Dijkhuizen: 'Hoewel de economie weer aantrekt, profiteren lang niet alle groepen daarvan. We zien dat de huurtoeslag vaak niet toereikend is, zeker niet voor mensen met een inkomen op of net boven bijstandsniveau.'

Door deze nieuwe regeling kan het kabinet 138 miljoen euro bezuinigen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)

Categorie: