vrijdag, 27. november 2015 - 9:09

Verbod op bijengif in aardappelteelt

Verbod op bijengif in aardappelteelt
Foto: fbf
Amsterdam

Het bijengif potatoprid, met het giftige bestrijdingsmiddel imidacloprid, is vanaf 1 januari 2016 verboden in de aardappelteelt. Dit heeft het Ctgb vandaag besloten, naar aanleiding van het bezwaarschrift van Natuur & Milieu en Greenpeace. Via de rechter hebben de milieuorganisaties deze uitspraak afgedwongen.

‘Dit is goed nieuws voor de bijen. De bijensterfte neemt toe door het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. Daarom pleiten wij voor een verbod hierop. Hoe eerder deze middelen verboden zijn, hoe beter,’ aldus Sijas Akkerman, hoofd Voedsel bij Natuur & Milieu.

Het Ctgb heeft aan een aantal middelen met imidacloprid die in de glastuinbouw worden gebruikt, extra eisen gesteld.  Glastuinders moeten hun afvalwater 99,5% kunnen zuiveren. Er zijn echter nog nauwelijks glastuinbouwbedrijven die de benodigde zuiveringsinstallatie hebben. Daarom heeft het Ctgb bevolen dat leveranciers alleen nog maar imidacloprid mogen leveren aan tuinbouwbedrijven die kunnen aantonen dat ze over een zuiveringsinstallatie beschikken. Het voorschrift geldt voor glastuinbouwbedrijven met volle grond teelt en met substraatteelt (tomaten en komkommerteelt). Het Ctgb kondigde daarnaast aan om met strengere voorschriften te komen, als de vervuiling in de glastuinbouwgebieden te weinig is teruggedrongen.

‘Het Ctgb zet een stap in de goede richting,’ aldus Akkerman. ‘Helaas mag het imidacloprid nog steeds gebruikt worden voor andere gewassen, zoals appels, peren, sla, suikerbieten en bloembollen. Ook is er nog steeds geen verbod op een aantal andere middelen die slecht zijn voor bijen en nuttige insecten. Dit ondermijnt de omslag naar duurzame landbouw en is ook slecht voor insectenetende vogelsoorten. Wij roepen het Ctgb op om deze middelen ook te verbieden.’

Categorie:
Provincie: