woensdag, 9. december 2015 - 21:15

Gemeente Alphen aan den Rijn wil snel 1.400 extra woningen realiseren

Gemeente Alphen aan den Rijn wil snel 1.400 extra woningen realiseren
Foto: Archief EHF
Alphen aan den Rijn

Om urgent woningzoekenden een helpende hand te biden wil de gemeente Alphen aan den Rijn 1.400 extra woningen realiseren. Dit meldt de gemeente woensdag.

De gemeente signaleert een groeiende groep urgent woningzoekenden. 'Bijvoorbeeld statushouders, jongeren, semi-starters op de woningmarkt. Maar ook mensen die begeleiding nodig hebben bij het vinden van een woning en het wonen zelf bijvoorbeeld mensen die uitstromen uit specifieke (zorg)woonvormen en arbeidsmigranten. Deze urgent woningzoekenden hebben behoefte aan een (tijdelijke) snel beschikbare woning met een lage huurprijs', aldus de gemeente.

Toenemende druk woningmarkt

De verwachte omvang van de groep leidt tot een toenemende druk op de woningmarkt. Deze druk is met de huidige verdelingsmaatregelen binnen de bestaande huurwoningenvoorraad, of via doorstroming naar koopwoningen, op korte termijn niet te managen. Het is daarom noodzakelijk dat er snel woningen aan de "onderkant van de woningmarkt" in de gemeente worden gerealiseerd.

Het actieplan is er op gericht om dergelijke huisvesting snel te kunnen (laten) realiseren. Het college spreekt haar voorkeur uit voor diversiteit binnen deze huisvesting met betrekking tot doelgroepen, omvang van locaties en spreiding over de kernen in de gemeente.

Huisvesting woningzoekenden

Het college heeft een plan huisvesting urgent woningzoekenden 2016-2019 opgesteld. Gezien de druk op de sociale woningmarkt en de verplichting vanuit het Rijk om statushouders te huisvesten is het noodzakelijk om actief tot aanvullende woonruimte te komen. De urgentie richt zich vooral op de doelgroepen statushouders, jongeren, semi-starters op de woningmarkt, mensen die begeleiding nodig hebben bij het vinden van een woning en het wonen zelf, en arbeidsmigranten.

Bij het toekennen van woningen maakt de gemeente geen onderscheid tussen statushouders en de overige doelgroepen urgent woningzoekenden en is iedereen gelijk.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):