dinsdag, 9. februari 2016 - 11:05

Meer verzet tegen consumentenvuurwerk

Meer verzet tegen consumentenvuurwerk
Foto: Archief FBF
Rotterdam

Op zaterdag 19 december jl. lanceerden 18 organisaties het online manifest voor een verbod op consumentenvuurwerk. Inmiddels hebben 680 organisaties en meer dan 27.000 particulieren zich bij het manifest aangesloten.

Alle ondertekenende organisaties en particulieren pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk én voor het alternatief van professioneel georganiseerde vuurwerkshows. Het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat niet in verhouding tot de ernstige en vaak blijvende letsels, de materiële en immateriële schade, de veiligheids -en handhavingsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft. Ook dit jaar hebben weer veel te veel mensen letsel opgelopen en mens, dier en milieu in extreme mate last gehad van het vuurwerk. Organisaties en particulieren kunnen zich nog steeds online via www.vuurwerkmanifest.nl voor een verbod uitspreken.

Verzoek aan Ministeries van Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu

Het dringende verzoek aan de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu is om in 2016 consumentenvuurwerk te verbieden. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen op een veilige manier genieten van de traditie van het genieten van én kijken naar vuurwerk.

 

Categorie:
Provincie: