dinsdag, 16. februari 2016 - 9:00 Update: 16-02-2016 10:19

'Defensie moet zelfvoorzienend worden op energiegebied'

defensie
Foto: Defensie
Den Haag

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert wil het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie en gas met 70 procent terugdringen. Dat blijkt uit de Operationele Energiestrategie (OES) die zij naar de Kamer stuurde.

Het streven is in 2050 grotendeels onafhankelijk van fossiele brandstoffen op te treden. Defensie moet dan langere tijd operaties kunnen uitvoeren zonder aanvoer van fossiele energie. Er wordt een plan van aanpak opgesteld om de doelstellingen uit de OES verder uit te werken.

Duurzaam opgewekt

Het doel van de OES is de operationele zelfstandigheid van de krijgsmacht te vergroten. Dat kan niet alleen door beheersing van het energieverbruik, maar ook door hiervoor andere vormen te ontwikkelen. In 2030 moet de krijgsmacht al 20% minder fossiele brandstoffen gebruiken in vergelijking met 2010. 20 jaar later moet dat zijn gedaald tot 70%. Als het aan Hennis ligt, wordt in 2030 de helft van de benodigde energie op operationele bases duurzaam opgewekt. In 2050 moeten die volledig zelfvoorzienend zijn op energiegebied.

Groot beslag

Defensie wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan nationale en internationale doelstellingen op het gebied van energie. Het ministerie gebruikt veel energie. Volgens Hennis kan dat problemen opleveren tijdens operaties en legt de aanvoer van brandstoffen flink beslag op het personeel. Bovendien zijn aanvoerlijnen makkelijke doelwitten. Grote aantallen militairen zijn nodig voor de beveiliging. Door te kiezen voor andere energievormen wordt de belasting op het milieu verminderd.

Hennis wil de kennisbasis op het gebied van andere vormen van energie vergroten, evenals het innovatieve vermogen op het gebied van energie. Het verbruik wil ze structureel terugdringen en het aandeel van een duurzame variant in operaties vergroten. Het energiebewust gedrag van het Defensiepersoneel moet omhoog.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):