vrijdag, 15. april 2016 - 9:22

NZa: Zorgverzekeraars moeten bijdragen aan verbetering ambulancezorg

NZa: Zorgverzekeraars moeten bijdragen aan verbetering ambulancezorg
Foto: MV - Archief
Leeuwarden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil dat zorgverzekeraars een actieve bijdrage leveren aan verbeteringen in de ambulancezorg. Behalve de aanbieders van ambulancezorg zijn ook verzekeraars vanwege hun zorgplicht voor hun verzekerden verantwoordelijk voor responstijden van ambulances.

Uit onderzoek van de NZa blijkt dat -net als in voorgaande jaren- de norm voor responstijden in 2014 niet is gehaald. Minstens 95% van de ambulances in een regio moet bij spoedeisende hulp binnen 15 minuten ter plaatse zijn. Dit is een wettelijke norm waar de zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan moeten houden. In de praktijk blijkt dat die norm al jarenlang niet wordt gehaald. In 2014 waren in 7 van de 24 regio's alle ambulances binnen de normtijd ter plaatse. Zo scoren bijvoorbeeld Zuid-Limburg en Gooi- en Vechtstreek met 97% het hoogst. In Zeeland en Friesland was 91% van de ritten op tijd.

Zorgplicht

Zorgverzekeraars kopen voor hun verzekerden ieder jaar ambulancezorg in. Zij moeten daarbij zorgen dat hun verzekerden op tijd, en kwalitatief goede zorg krijgen. De NZa concludeert in het onderzoek dat zorgverzekeraars bij de afspraken die zij maken over ambulancezorg geen link leggen tussen hun zorgplicht en de norm. Daarnaast hebben ze niet altijd een goed beeld waarom in de regio's waarvoor zij zorg inkopen de norm structureel niet wordt gehaald.  

Verbeterplannen

De NZa gaat met verzekeraars in gesprek en vraagt hen om binnen 2 maanden verbeterplannen op te stellen voor die regio's waar de norm niet wordt gehaald. Ook zal de NZa zorgverzekeraars regelmatig feedback geven op de uitrol van de verbeterplannen

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: