zaterdag, 16. april 2016 - 8:56 Update: 16-04-2016 9:00

Niet alle kermisattracties voldoen aan de veiligheidseisen

Niet alle kermisattracties voldoen aan de veiligheidseisen
Foto: Archief EHF
Den Haag

De meeste kermisattracties in Nederland zijn veilig. Maar uit onderzoek bij 124 kermisattracties die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar aanleiding van signalen over vermoedelijke onveiligheid heeft geïnspecteerd, blijkt dat 34 niet aan alle eisen voldoen.

Bij deze kermisattracties moesten corrigerende maatregelen worden genomen om de veiligheid te kunnen waarborgen. 6 attracties werden onmiddellijk stilgelegd, 1 moest worden hersteld. Er werden 6 aankondigingen tot verzegeling gedaan, 16 boeterapporten opgemaakt en 5 waarschuwingen uitgedeeld. De gerichte inspecties vonden plaats in 2014 en 2015. 

Afwijkingen

In totaal zijn 149 inspecties verricht waarbij 124 kermisattracties ter plekke zijn geïnspecteerd. De geconstateerde afwijkingen varieerden, waarbij vaak meer afwijkingen per attractie werden geconstateerd. Bij 2 attracties was sprake van niet goed werkende veiligheidsbeugels. Bij 5 inspecties werd een onveilige elektrische installatie aangetroffen. Ook ontbrak 37 keer een geldig keuringscertificaat, of was het certificaat verlopen of niet correct. In 11 gevallen was een attractie van een exploitant die niet in Nederland was gevestigd niet aangemeld bij de NVWA. De exploitant is verplicht iedere attractie na verplaatsing en voordat hij in gebruik wordt genomen te inspecteren (de zogenoemde opstellingsinspectie); dit gebeurde 59 keer niet of het werd niet geregistreerd. Het kwam 41 keer voor dat exploitanten het veilig beheer van hun attractie niet goed bijhielden in een logboek of in een technisch dossier dat bij de attractie hoort.

Risico's

De gevolgen kunnen bij het niet naleven van de wettelijke regels of bij onjuist gebruik van een attractie groot zijn. Onderdelen kunnen afbreken, constructies kunnen falen, veiligheidsbeugels kunnen haperen of attracties kunnen door een onjuiste opstelling omvallen. Dit kan grote gevolgen hebben voor gebruikers en omstanders.

De wet schrijft daarom onder meer voor dat iedere attractie door een Keuringsinstantie (een zogenoemde AKI) die door de overheid is aangewezen, moet worden gekeurd. Bij een goede uitslag wordt een certificaat verstrekt. Daarna moet iedere attractie jaarlijks een periodieke keuring door een AKI ondergaan.

Categorie:
Provincie: