woensdag, 20. april 2016 - 17:08 Update: 20-04-2016 17:22

Vier jaar celstraf geëist tegen terreurverdachte Mohammed B.

Vier jaar celstraf geëist tegen terreurverdachte Mohammed B.
Foto: Archief EHF
Den Haag

Woensdag heeft de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag in hoger beroep vier jaar cel geëist tegen de inmiddels 28-jarige Mohamed B. uit Amsterdam.

Voorbereidingen terreur

In de visie van het OM heeft hij zich schuldig gemaakt aan het treffen van voorbereidingen en het opdoen van kennis voor het plegen van een terroristische aanslag mogelijk op de Amerikaanse ambassade en het zich willen aansluiten bij de terroristische organisatie IS.

Verdachte profileerde zich via Facebook als een aanhanger van IS en zei in vele chatgesprekken dat hij naar Syrië/ Irak wilde vertrekken. Ook heeft hij tijdens chatgesprekken vragen gesteld over hoe een bom wordt gemaakt en gezegd dat hij explosieven wilde maken om de Amerikaanse ambassade op te blazen. 

Verder had hij thuis een persoonlijk schrift waarin hij onder meer een handleiding voor het maken van een bom heeft opgeschreven welke bedoeld was om bijvoorbeeld tegen een auto van de afvallige politie of het tirannieke leger te gooien. 

Ook heeft hij in dit boekje een brief aan de Nederlandse regering en het Nederlandse volk geschreven waarin hij onder meer schreef dat hun dagen zwart zullen zijn als zij deelnemen aan de duivelse coalitie tegen IS. Ook schreef hij in dit schrift een eed van trouw aan de leider van IS.

'Fantast'

De rechtbank sprak verdachte vrij. De rechtbank was van oordeel dat verdachte, kort gezegd, een fantast zou zijn en uit stoerdoenerij zijn uitlatingen deed. De rechtbank leunde daarbij zwaar op de uitgebrachte gedragskundige rapportage die onder meer vermeldt dat verdachte grootheidsideeën heeft en vanuit die ideeën gaat doen alsof hij iemand anders is. Het OM was het met de vrijspraak niet eens en stelde hoger beroep in.

Dit brengt het OM tot het standpunt dat er wel degelijk voldoende bewijs in het dossier aanwezig is om te stellen dat verdachte een serieuze intentie had. De enorme stortvloed aan en strekking van de chatberichten van B. laten geen misverstand bestaan over zijn bedoelingen. 

De wens om naar het strijdgebied in Syrië en/of Irak af te reizen en daar deel te nemen aan de gewelddadige Jihad heeft hij nooit afgezwakt. In de chatberichten zijn geen aanwijzingen te vinden dat B. deze uitingen als grap bedoelde. Integendeel. Hij heeft in de chats meermalen op het scherpst van de snede theologische discussies gevoerd over de enig juiste interpretatie van de Islam, de ongelovigen van Al-Qaeda en de plichten van ware moslims tegen de achtergrond van die enig juiste interpretatie van de Islam.

Het feit dat B. de chatberichten deels onder zijn eigen naam verstuurde, ziet het OM niet als een aanwijzing voor een schertsgehalte van zijn boodschappen en verzoeken. Omdat hij illegaal in Nederland verbleef, bestaat hij voor de autoriteiten niet. Bovendien is het zo dat via Facebook met elkaar communiceren niet per definitie open en bloot is. 

De chats zijn niet publiek te volgen, maar worden gevoerd door personen die zijn uitgenodigd door elkaar. Alleen dankzij zeer veel inspanningen en rechtshulp is het uiteindelijk gelukt achter de inhoud van het berichtenverkeer te komen.

Dat alles dan ook één grote grap of overdrijving zou zijn uit stoerdoenerij en hij in zijn schriftje “gewoon” af en toe dingen opschrijft uit het nieuws, zoals verdachte beweert en door de rechtbank is overgenomen, vindt het OM volstrekt onaannemelijk. 

De advocaat-generaal: “Het maken van plannen en het zoeken van informatie om bommen naar ongelovigen te gooien is geen dolletje, geen grap. Het is een buitengewoon ernstig voornemen, bedoeld om onschuldige mensen te treffen en angst te zaaien in de samenleving.” 

Het OM gaat niet mee in de redenering van verdachte dat hij dit zo niet heeft bedoeld en dat hij dit niet heeft overzien. “Verdachte is intelligent en realistisch genoeg om te kunnen begrijpen en overzien wat hij deed. Het voornemen om af te reizen naar het strijdgebied en zich aan te sluiten bij de gewapende strijd is dan ook wel degelijk serieus te nemen. Hij heeft deze ingezette lijn langdurig gevolgd. We zullen nooit weten wat er exact zou zijn gebeurd als politie en justitie niet hadden ingegrepen.”

Categorie:
Provincie: