woensdag, 20. april 2016 - 21:55

SP-voorstel 'Aanpak Groningse huisjesmelkers' krijgt unanieme steun

SP-voorstel 'Aanpak Groningse huisjesmelkers' krijgt unanieme steun
Foto: Archief EHF
Groningen

De gemeenteraad van Groningen heeft woensdag het SP-voorstel 'Aanpak Groningse Huisjesmelkers' unaniem aan. Hierdoor wordt in de stad een meldpunt opgericht waar huurders terecht kunnen met klachten over bijvoorbeeld te hoge huurprijzen, slecht onderhouden woningen en intimidatie. Door informatie te verzamelen en dossiers op te bouwen over huisbazen kan de gemeente maatregelen treffen tegen foute verhuurders.

Al jaren komen jongeren in verzet tegen de misstanden op de kamerverhuurmarkt, ook in Groningen. Huurders betalen te veel huur, wonen in slecht onderhouden panden en worden zelfs geïntimideerd als zij hun recht willen halen. ROOD, jong in de SP kaart dit al tijden aan door middel van de Huisjesmelker van het jaar-verkiezing. Nieuwssite Sikkom kwam in december met een onderzoeksrapport dat de problemen in Groningen onderstreept. Van Duin: “Jongeren kunnen individueel hun recht halen bij de huurcommissie of de rechter. Maar als zij verhuizen beginnen de misstanden gewoon opnieuw. Daarom moet de gemeente actie ondernemen om foute huisbazen uit de stad te weren.”

De SP denkt aan verschillende maatregelen die de gemeente kan nemen. Zo kunnen vergunningen voor kamerverhuur aan huisjesmelkers worden geweigerd, kunnen boetes worden opgelegd en kan het beheer van panden over worden genomen door woningcorporaties. Van Duin: “De echte oplossing is natuurlijk om goede en betaalbare woningen te bouwen door woningcorporaties, zodat jongeren niet meer van deze particuliere huisbazen afhankelijk zijn. Maar in de tussentijd is ook actie nodig en het aannemen van ons voorstel is een goede stap!”

Categorie:
Provincie: