woensdag, 18. mei 2016 - 19:40

Horecabedrijven Amsterdamsestraatweg moeten ’s nachts dicht

Horecabedrijven Amsterdamsestraatweg moeten ’s nachts dicht
Foto: Archief EHF
Utrecht

Het besluit om vanaf 1 juni 2016 de openingstijden van horecabedrijven aan het middenstuk van de Amsterdamsestraatweg in Utrecht te beperken blijft in stand. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld. De burgemeester van Utrecht stelt dat deze maatregel nodig is. Het woon- en leefklimaat staat door aanhoudende overlast al jaren onder druk. De genomen maatregelen waren niet voldoende om de overlast onder controle te krijgen. Zes bedrijven maakten bezwaar tegen de beperking van de openingstijden.

Overlast

De burgemeester vindt dat met name het middenstuk van de Amsterdamsestraatweg een aantrekkende werking heeft op overlastgevers. Die overlast is voor een deel het gevolg van de nachtelijke openingstijden van de horecabedrijven. Hij vindt dat eerder genomen maatregelen om de overlast te controleren onvoldoende effect hebben gehad en dat meer inzet van Toezicht & Handhaving niet reëel is. De rechter geeft de burgemeester hierin gelijk. 

Roteffect

Dat de goeden dus onder de kwaden moeten lijden noemde de rechter een ‘roteffect’ van het besluit om over te gaan tot een nachtsluiting van alle bedrijven in dit stuk van de Amsterdamsestraatweg. Toch heeft de burgemeester voldoende laten zien dat hij geen alternatieven heeft om het woon- en leefklimaat op dit stuk van de Amsterdamsestraatweg in het gareel te krijgen. De voorzieningenrechter wees daarom het verzoek van de horecabedrijven om een voorlopige voorziening af.

Categorie:
Provincie: