donderdag, 19. mei 2016 - 11:24 Update: 19-05-2016 20:39

'Door milieuzone is luchtkwaliteit Utrecht wel beter maar nog niet gezond'

Lucht Utrecht schoner na invoer milieuzone
Foto: fbf
Utrecht

Het pakket luchtkwaliteitsmaatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht 2013-2015 werpt zijn vruchten af. De lucht wordt schoner, zoals met het coalitieakkoord is afgesproken.

Dit betekent overigens niet dat de lucht nu gezond is. De huidige concentraties van stikstofdioxide en fijnstof (o.a. roet) vormen nog steeds een blijvend risico op gezondheidsschade. Fijnstof veroorzaakt luchtwegklachten en heeft negatieve effecten op het hart-vaatsysteem.

Minder roet door weren van oude diesels

Sinds 1 januari 2015 is de milieuzone in het centrum van Utrecht van kracht. Diesel personen- en bestelauto’s van voor 2001, worden geweerd uit de binnenstad. Sinds de invoering van deze maatregel is het wagenpark in de binnenstad flink schoner: er is een daling van 82% diesel personenauto’s en een daling van 72% van diesel bestelauto’s voor 2001. Alle geweerde voertuigen hebben nog geen roetfilter. Het effect van deze maatregel is dat de roet-uitstoot van het lichte verkeer met 29% is gedaald. De milieuzone, als onderdeel van het maatregelenpakket, is effectief stelt TNO. Bovendien blijken er ook buiten de milieuzone positieve effecten op de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid. Gerard Hoek, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht, is niet verbaasd over deze conclusie: “Het is, met name in Duitsland, bekend dat de milieuzones de luchtkwaliteit in steden verbeteren.”

Schonere bussen dragen bij aan lagere stikstofdioxideconcentraties

Sinds 2011 vinden er metingen naar stikstofdioxideconcentraties plaats. De metingen laten een positieve trend zien. De grootste afnames van schadelijke stoffen worden gemeten langs straten waar relatief veel bussen rijden. Zoals het Vredenburg en de Nobelstraat. Hieruit blijkt dat de inzet van schonere bussen effect heeft.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):