donderdag, 9. juni 2016 - 11:53

Nederland mag verdachte uitleveren aan Turkije

Nederland mag verdachte uitleveren aan Turkije
Foto: Archief BON ter Illustratie
Den Haag

De uitlevering aan Turkije van een Nederlander die verdacht wordt van een in Turkije gepleegde moord en diefstal met geweld mag doorgang vinden. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag bepaald.

Nederland en Turkije zijn verdragspartners bij het Europees Uitleveringsverdrag. In 2014, kort nadat het slachtoffer door geweld om het leven was gekomen, hadden de Turkse autoriteiten om de uitlevering van de verdachte Nederlander verzocht. De strafrechter had de uitlevering in 2015 toelaatbaar verklaard. Het cassatieberoep daartegen is door de Hoge Raad verworpen. In de procedure waarin vandaag uitspraak is gedaan, heeft de verdachte bij de burgerlijke rechter verzocht de uitlevering toch te verbieden, onder meer vanwege de zorgwekkende ontwikkelingen in Turkije. Zijn advocaat wees op de recente politieke druk op het rechtssysteem in Turkije en de schendingen van basisbeginselen van de rechtsstaat.

Het Haagse hof heeft geoordeeld dat de gestelde zorgwekkende ontwikkelingen niet relevant zijn voor deze uitleveringszaak, omdat het hier om commune geweldsdelicten gaat, zonder enige politieke invalshoek en zonder dat er regeringsleiders of risicogroepen bij betrokken zijn.

Zodra de uit te leveren persoon in Turkije berecht is, kan hij weer naar Nederland terugkeren. De Turkse autoriteiten hebben gegarandeerd dat als hij tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld, hij deze straf in Nederland mag ondergaan.

Categorie:
Provincie: