vrijdag, 17. juni 2016 - 8:27 Update: 19-06-2016 11:38

Boete misbruik ov-kaart door oud-studenten niet verhoogd

Foto van passagier de in trein stapt | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Oud-studenten die vergeten hun ov-reisrecht stop te zetten hoeven niet te vrezen voor een financiële strop. De vordering, ook wel ‘boete’ genoemd, blijft voorlopig €97 per halve maand, totdat duidelijk is hoe de communicatie verbeterd kan worden.

Dat schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het onderzoek dat zij heeft laten doen onder oud-studenten naar de redenen waarom zij hun reisrecht niet op tijd stopzetten. Uit het onderzoek blijkt dat nog geen 10 procent dit bewust doet en willens en wetens blijft reizen met een reisproduct waar ze geen recht meer op hebben. De rest heeft de berichten van DUO niet gelezen, heeft niet goed begrepen wat ze moet doen om het reisrecht stop te zetten, of is onjuist geïnformeerd.

Eigen verantwoordelijkheid

,,De goeden mogen niet onder de kwaden lijden’’, aldus de bewindsvrouw. ,,De overgrote meerderheid van de net afgestudeerden handelt te goeder trouw, en is hooguit wat laks. Ik wil hen het voordeel van de twijfel geven. Daarom zal ik de boete niet verhogen. Wel roep ik studenten op hun verantwoordelijkheid te nemen en hun post goed te lezen. Doen ze dat niet, dan is er geen enkel excuus en kost dat ze gewoon €97 per halve maand.’’

DUO gaat samen met de studentenorganisaties kijken hoe de communicatie beter kan. Ook wordt gekeken hoe studenten kunnen worden aangespoord om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het stopzetten van hun reisrecht.

Stopzetten

Aanvankelijk was het idee om de boete te verhogen naar €150 per twee weken, zodat het minder aantrekkelijk zou worden voor oud-studenten om hun reisrecht aan te houden.

Als studenten afstuderen moeten zij bij DUO hun studiefinanciering en hun studentenreisrecht stopzetten. Daarnaast moeten ze met hun ov-chipkaart naar een ophaalautomaat om het reisrecht van hun kaart te verwijderen. Ze krijgen ook nu al minstens tweemaal per email of post een herinnering dat ze dit moeten doen. Verwijderen ze het reisrecht niet, dan lopen ze het risico dat ze een boete krijgen.

Categorie:
Provincie: