woensdag, 22. juni 2016 - 7:58 Update: 22-06-2016 15:40

Criminele organisatie buitte kinderen uit en leerde ze zakkenrollen

Aanhoudingen in groot internationaal onderzoek kinderuitbuiting
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

De politie heeft op woensdag 15 juni in Spanje de eerste twee verdachten in een groot internationaal onderzoek naar kinderuitbuiting aangehouden.

Het gaat om een 46-jarige vrouw en een 49-jarige man uit Oost-Europa. Zij worden verdacht van mensenhandel, deelname aan een criminele organisatie, het gebruik van valse identiteiten en onttrekking van minderjarige kinderen aan het bevoegd gezag. Bij de aanhoudingen trof de politie zes minderjarige slachtoffers van mensenhandel aan.

Zakkenrollersteam

Het onderzoek begon in het voorjaar van 2015 toen speciale zakkenrollersteams steeds dezelfde kinderen betrapten op stelen. Tijdens observaties doken keer op keer volwassenen op die de kinderen leken aan te sturen. De Amsterdamse politie startte een onderzoek, omdat het vermoeden bestond dat de kinderen gebruikt werden om diefstallen te plegen.

Omdat de kinderen in het hele land actief zijn is op een later moment een landelijk onderzoeksteam - onder de gezamenlijke leiding van het Parket Amsterdam en Landelijk Parket - gevormd dat tot op heden onderzoek doet naar de groeperingen die zich schuldig maken aan deze vorm van kinderuitbuiting. Het doel is om de mensenhandelaren aan te pakken en de kinderen uit de criminele netwerken te halen.

Kinderuitbuiting

De criminele netwerken zetten minderjarigen in voor het plegen van delicten zoals winkeldiefstal en zakkenrollerij. Vermoed wordt dat meisjes regelmatig worden misbruikt en vastgesteld is dat velen van hen op jonge leeftijd zwanger raken. De kinderen gaan vaak niet naar school en hen wordt het recht op een normale toekomst ontnomen. Dit alles is kinderuitbuiting en dus een verschijningsvorm van mensenhandel. 

Internationaal onderzoek

Het onderzoeksteam heeft zicht op vier netwerken die in Nederland actief zijn en zeker twintig kinderen aansturen. Gedurende het onderzoek is gebleken dat de criminele netwerken niet alleen in Nederland opereren. Omdat de criminele netwerken ook actief zijn in het buitenland werkt het onderzoeksteam nauw samen met onder meer Spanje, Oostenrijk, Bosnië en Kroatië. In het internationale onderzoek is naar voren gekomen dat minimaal 300 kinderen door mensenhandelaren worden gedwongen om strafbare feiten te plegen.

Aanhoudingen

In de vroege ochtend van woensdag 15 juni heeft het onderzoeksteam in goede samenwerking met Mossos d’Esquadra - de politie in Barcelona - de eerste twee verdachten in dit onderzoek aangehouden. Het duo is waarschijnlijk onderdeel van een groter netwerk van criminelen dat zich bezighoudt met kinderuitbuiting. Zij zitten vast en worden naar verwachting binnenkort overgebracht naar Nederland.

Erbarmelijke omstandigheden

Tijdens de aanhoudingen trof de politie ook zes minderjarigen aan. De twee jongens en vier meisjes zijn tussen de 0 en 15 jaar oud en leefden in een zwaar vervuilde woning. Zij worden gezien als slachtoffer van mensenhandel. Vier van de kinderen waren eerder onder toezicht gesteld en zijn - in goed overleg met de Spaanse autoriteiten - door het Leger des Heils en jeugdbeschermingsinstelling Stichting NIDOS meegenomen naar Nederland.

De baby is eveneens meegenomen. Zij zijn naar een beschermde, veilige omgeving gebracht. Eén van de kinderen is nog in Spanje omdat zij daar gesignaleerd stond. Zij wordt verdacht van diefstal. Ook dit kind komt uiteindelijk naar Nederland, omdat voor haar een voogdijmaatregel geldt. 

Samenwerking in Nederland

Om de kinderen uit de greep van de mensenhandelaren te houden werken politie en het OM in Nederland samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de Koninklijke Marechaussee, het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel, de Raad voor de Kinderbescherming en zorgpartners als Fier, het Leger des Heils en Stichting Nidos.

Categorie:
Blik op 112: