woensdag, 13. juli 2016 - 13:53 Update: 13-07-2016 15:22

Aantal gepensioneerde leraren dat voor de klas staat, blijft stijgen

Steeds meer gepensioneerde leraren voor de klas
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Uit cijfers van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat er steeds meer 65-plussers voor de klas staan. Dit schrijft NRC Next die de cijfers in handen heeft.

De krant meldt dat er in 2011 zo'n 280 gepensioneerden les gaven op middelbare scholen. In 2015 waren dat er al twee keer zo veel. Dat er meer gepensioneerden voor de klast staan, komt door een tekort aan (jonge) leerkrachten, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs. Volgens vacaturesite Meesterbaan.nl is het aantal onderwijsvacatures sinds dit jaar met 60 procent gestegen ten opzichte van 2014. In maart 2015 waren er 1268 vacatures, in maart van dit jaar stond de teller op 2043 vacatures.

Ook in het basisonderwijs is er een tekort aan jonge leerkrachten. In 2011 stonden daar 176 gepensioneerden voor de klas. Vorig jaar waren dat er 347. Op middelbare scholen is het tekort voelbaar in bepaalde vakken, zoals de bètavakken, klassieke talen en Frans.