donderdag, 14. juli 2016 - 19:16 Update: 15-07-2016 9:22

Autoverhuurbedrijven populair bij Brabantse criminelen

Huurauto’s populair bij criminelen
Foto: Politie Zeeland-West-Brabant
Huurauto’s populair bij criminelen
Foto: Politie Zeeland-West-Brabant
Tilburg

Diverse politiediensten hebben deze week in het werkgebied van de Eenheid Zeeland-West Brabant in nauwe samenwerking met de Taskforce Brabant-Zeeland controles uitgevoerd om malafide autoverhuurbedrijven aan te pakken. Uit onderzoek komt naar voren dat criminelen vaak gebruiken maken van huurauto’s. In deze voertuigen worden regelmatig zorgvuldig geprepareerde ruimtes aangetroffen met daarin drugs, wapens en/of geld. Vaak gaat het hierbij niet om dure en opvallende bolides, maar juist om doorsnee middenklassers.

Binnen de Taskforce Brabant-Zeeland werken politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en Belastingdienst nauw met elkaar samen. Bij de controles die deze week zijn gehouden waren ook de Koninklijke Marechaussee, Douane, de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant, het Verbond van Verzekeraars en de Belgische politie betrokken. Er vonden dagelijks verkeerscontroles plaats en in totaal worden deze week tien autoverhuurbedrijven gecontroleerd.

Onderzoek

De politie van de eenheid Zeeland-West Brabant heeft in het kader van de aanpak Ondermijnende criminaliteit een projectteam ingesteld om de rol van autoverhuurbedrijven te onderzoeken bij het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten. Uit het onderzoek komt naar voren dat veel criminelen gebruik maken van huurauto’s. Het betreft vaak mensen die weinig of geen officieel inkomen hebben.. Ze maken vaak langere tijd gebruik van huurauto’s en daarvoor wordt cash betaald.

Hoog aantal

Alleen al in een stad als Tilburg zijn opvallend veel autoverhuurbedrijven. De onderzoekers tellen er 56 waarvan er 34 geregistreerd zijn. In vergelijking met bijvoorbeeld een stad als Groningen waar er 19 zijn geregistreerd een hoog aantal, terwijl dit economisch gezien niet te verklaren is. Wat uit onderzoek ook zichtbaar wordt, is dat bij autoverhuurbedrijven regelmatig sprake is van een onwenselijke verwevenheid tussen onderwereld en bovenwereld.

Verwevenheid tegengaan

De Taskforce vindt het belangrijk om die verwevenheid tussen onder- en bovenwereld in de autoverhuurbranche tegen te gaan. Er zijn maatregelen die hiertoe kunnen bijdragen. Ten eerste het invoeren van een afwijkend kenteken voor huurauto’s. Daarmee wordt de anonimiteit van huurauto's weggenomen, iets wat criminelen niet prettig vinden. Ten tweede een vergunningsplicht voor autoverhuurbedrijven, bijvoorbeeld geregeld via de plaatselijke APV in een gemeente. Die vergunningsplicht is er nu nog niet, maar de gemeente Tilburg werkt momenteel bijvoorbeeld wel aan een plan hiervoor. Een derde maatregel kan zijn het tegengaan van grote cashbetalingen of een meldingsplicht hiervan. Ten slotte zou een solide keurmerk voor en door de autobranche een bijdrage kunnen leveren.

Autoverhuurbedrijven

Er werden deze week samen met partners controles ingesteld bij zeven autoverhuurbedrijven in Tilburg en één in de gemeente Borssele. Morgen wordt op nog twee locaties gecontroleerd. Voor één van de bedrijven is de actie voor de eigenaar naar eigen zeggen aanleiding om faillissement aan te vragen. Van zijn nieuwe bedrijf waren vier auto’s niet verzekerd. Bij een bedrijf in Tilburg aan de Aphroditestraat werd na de vondst van hennep de controle omgezet in een strafrechtelijke doorzoeking. Daarbij werd een zak met henneptoppen aangetroffen. Ook werd een motor in beslag genomen. Bij twee andere bedrijven in Tilburg werden bij elkaar drie auto’s in beslag genomen, omdat de herkomst van de voertuigen niet duidelijk is. Verder onderzoek wordt ingesteld.

Bij een controle vandaag in Roosendaal werden in een loods naast een autoverhuurbedrijf tijdens de controle hennepkwekerij gerelateerde goederen aangetroffen. Ook hier werd vervolgens de controle omgezet in een strafrechtelijke doorzoeking. Er werd wat hennepafval een automatisch vuurwapen aangetroffen. Volgens informatie zou de huurder van deze loods, de 25-jarige eigenaar van het autoverhuurbedrijf zijn. Hij is al verdachte aangehouden. Bij bedrijven zijn bij de controles zaken geconstateerd die verder uitgezocht moeten worden, bijvoorbeeld over het wagenpark maar ook over werknemers die al dan niet aan het werk waren.

Tholen

Op vrijdag 24 juni 2016 zagen agenten op de Oesterdam in Tholen omstreeks 04.15 uur een personenauto rijden van het merk Volkswagen Polo. Bij navraag bleek dat de auto op naam stond van een verhuurbedrijf uit Bergen op Zoom. De eigenaar van dit bedrijf bleek geregistreerd te staan als fiscaal wanbetaler. De bestuurder, een 19-jarige man uit Bergen op Zoom, vertelde dat hij de auto van een maat mocht gebruiken om eten te halen. De auto werd in beslag genomen en doorzocht met een speurhond. Tijdens deze doorzoeking werd ter hoogte van het bestuurdersgedeelte via de linkerzijde van de stuurkolom  een plastic zakje aangetroffen met daarin 31 pony packs cocaïne. De verstopplek was te bereiken door een klepje te verwijderen nabij de stuurkolom. De officier van justitie gaf de politie toestemming om de verdachte buiten heterdaad aan te houden. Dit gebeurde op dinsdag 12 juli 2017 in Oud Gastel. Er vonden doorzoekingen plaats in respectievelijk Bergen op zoom en Oud Gastel. Daarbij werden onder meer enkele honderden grammen aan vermoedelijk cocaïne aangetroffen.

Tilburg

Op zaterdag 18 juni 2016 zag een agent omstreeks 21.50 uur in Tilburg Noord een Fiat Punto nogal hard rijden. De politieman gaf op de Enschotsebaan de bestuurder een stopteken waaraan werd voldaan. De bestuurder, een 23-jarige Tilburger overhandigde een rijbewijs en een huurovereenkomst van de auto. In de auto lagen diverse kapotte plastic zakjes en lege nieuwe gripzakjes. De auto bleek in de politiesystemen voor te komen vanwege mogelijke dealactiviteiten. De bestuurder had in zijn heuptasje 1250 euro. Vanwege alle feiten en omstandigheden werd de auto in beslag genomen. Het voertuig werd met een speurhond doorzocht. Hierbij bleek dat in het paneel bestemd voor de bediening van de elektrische ramen in zowel het linker- als het rechtervoorportier harddrugs waren verstopt. Het betreft een zak met daarin kristalvormige brokken/poeder MDMA, circa 200 gram en 14 gripzakjes cocaïne. De verdachte werd dinsdag 12 juli 2016 aangehouden.  Er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):